Liikenneturvallisuus

Viimeksi päivitetty: 29.09.2023

Etelä-Päijät-Hämeen yhteinen liikenneturvallisuusvisio muistuttaa yhteisestä vastuusta liikenteessä:

Minä ja sinä olemme vastuussa turvallisesta liikkumisesta ja välitämme myös muista. Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Hollola oli mukana laatimassa Etelä-Päijät-Hämeen turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelmaa, joka valmistui vuonna 2018.  Hollolan ja Kärkölän kuntien sekä Orimattilan kaupungin lisäksi suunnitelmatyöhön osallistuivat Uudenmaan ELY-keskus, Liikenneturva sekä Hämeen poliisilaitos. Kuntien liikenneturvallisuustyön tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksien määrää ja tehdä liikkumisesta turvallisempaa kaikille – kulkutavasta, iästä ja liikkumisajankohdasta riippumatta.

Turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelmassa sovittiin yhteiset painopisteet liikenneturvallisuustyölle Etelä-Päijät-Hämeessä:

  • Vastuullisen liikennekäyttäytymisen lisääminen
  • Nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen
  • Iäkkäiden turvallisen ja omatoimisen liikkumisen lisääminen
  • Ylinopeuksien vähentäminen
  • Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen uusien kiinteistöjen (koulut ym.) rakentamisessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
  • Rattijuopumuksen vähentäminen liikenteessä
  • Radan ylittämisen turvallisuuden parantaminen (tasoristeykset ja muut ylitykset)

Hollolassa liikenneturvallisuustyön koordinoinnista vastaa poikkihallinnollinen liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja kannustaa eri tahoja liikenneturvallisuustyöhön, tuoda liikenneturvallisuusasioita yhteiseen käsittelyyn, välittää tietoa liikenneturvallisuusaiheista sekä seurata kunnan liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä. Ryhmässä on mukana kunnan, viranomaisten ja sidosryhmien edustajia, jolloin eri ikä- ja liikkujaryhmät tulevat huomioiduiksi. Liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa ja se käsittelee niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaankin liittyviä asioita ja toimenpiteitä.
Liikenneturvallisuusryhmän puheenjohtajan toimii Hollolan kuntatekniikan päällikkö