Kasvatus ja opetus

Tarjoamme Hollolassa lapsiystävällistä palvelua. Osallistumme ja opimme yhdessä uusissa ympäristöissä tulevaisuutta varten. Mahdollistamme kuntalaisille omanlaista, onnellista ja yhteisöllistä arjen hyvinvointia. Täältä löydät tietoa kasvatukseen ja opetukseen sekä nuorisotyöhön liittyen.

Hyvinvoinnin palvelualue Hollolassa video (avautuu uuteen välilehteen)

Varhaiskasvatus

Hollolan varhaiskasvatuksessa edistetään lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä lapselle tärkeiden aikuisten kanssa. Lapsi aloittaa kotoisan polkunsa ympärillään luotettavat ja turvalliset varhaiskasvatuksen aikuiset. Varhaiskasvatukseen mahtuu monta luontoa – moniammatillinen henkilöstö huomioi jokaisen lapsen yksilönä mahdollistaen lapsen hyvän päivän toteutumisen. Varhaiskasvatus tarjoaa perheystävällistä palvelua eloisissa ja kotoisissa oppimisympäristöissä, vehreän luonnon juurella.

Esiopetus

Hollolassa esiopetuksessa muodostetaan eheä, lapsen kasvua ja oppimista tukeva kokonaisuus yhdessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Toimintaa toteutetaan osaksi alkuluokkatoimintana, jolloin työskennellään yhteisessä oppimisympäristössä vuosiluokkiin sitomattomasti. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Perusopetus

Hollolan kouluissa opetusympäristöt on viritetty vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin viihtyisyydestä tinkimättä. Kouluissa oppiminen perustuu aktiiviseen toimintaan ja yhdessä tekemiseen lapsia ja perheitä osallistamalla. Oppimisella on monta luontoa. Koulut ja lähiympäristö on tehty toimintaa varten. Nykyaikaiset opetuskokonaisuudet murtavat rajoja. Oppilaat kohdataan yksilöinä heidän koulupolullaan. Reput lastataan tulevaisuuden työkaluilla.

Nuorisotyö

Kunnan nuorisotyötä ovat muun muassa nuorten kasvatuksellinen ohjaus, kouluissa tehtävä nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö, yhteisökahviloissa toteutettu tilatoiminta, loma-ajan toiminnat sekä harrastusmahdollisuudet sekä tieto- ja neuvontapalvelut. Nuorisotyötä tuotetaan pääasiallisesti kunnan omana toimintana, mutta teemme yhteistyötä myös yhdistyksien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Lasten ja nuorten harrastaminen

Kouluilla lapset ja nuoret voivat harrastaa sekä Harrastamisen Suomen mallin kerhoissa, että koulun omassa kerhotoiminnassa. Harrastustoiminnan ja kerhot löydät kouluittain täältä.

Muu alueen koulutus

Lähialueen muut koulutusvaihtoehdot, toisen asteen koulutusta järjestävät oppilaitokset, vapaa sivistystyö ja korkeakoulutus.