kuvassa matkustajia bussissa

Joukkoliikenne

Viimeksi päivitetty: 13.10.2023

Hollolan joukkoliikenne muodostuu seudullisen viranomaisen järjestämästä linjaliikenteestä (LSL), sitä täydentävästä, markkinaehtoisesta, yrittäjien tarjoamasta liikenteestä sekä kunnan tarjoamasta palvelu- ja asiointiliikenteestä.

Lahden kaupunki toimii seudullisena viranomaisena, joka jäsenkuntien yhteisen joukkoliikennelautakunnan johdolla vastaa mm. linjaliikenteen järjestämisestä, suunnittelusta, lippujärjestelmistä, viestinnästä ja kilpailuttamisesta.

Hämeenlinna-Lammi-Lahti –välin liikennöinnistä vastaa Hämeenlinnan kaupunki.

 Kaikki em. liikennepalvelut hankitaan kuljetusyrittäjiltä kilpailutuksin yleensä useamman vuoden sopimuskausille joko seudullisesti tai kunnan toimesta markkinaehtoista liikennettä lukuun ottamatta.

Linkit:

Anna palautetta Hollolalle joukkoliikenteestä , avautuu uuteen välilehteen