Perhepäivähoito

Viimeksi päivitetty: 11.01.2024

Perhepäivähoito on perhepäivähoitajan kodissa järjestettyä varhaiskasvatustoimintaa. Kuntaan työsuhteessa oleva perhepäivähoitaja hoitaa enintään neljää alle kouluikäistä lasta, omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Perhepäivähoito on suunnitelmallista, tavoitteellista ja pedagogista toimintaa, jota ohjaavat samat lait ja asiakirjat kuin muutakin varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus on monipuolista ja perhepäivähoidossa leikitään, liikutaan, tutkitaan, lauletaan, ulkoillaan ja retkeillään paljon lapsiryhmän ikä ja mielenkiinnon kohteet huomioiden.

Varhaiskasvatuksen lähiesimies vastaa perhepäivähoidon toiminnan ohjauksesta, sisällön kehittämisestä ja toimii perhepäivähoitajien esimiehenä.

Yksityisestä perhepäivähoidosta voi lukea lisää Vaihtoehtoja kunnalliselle varhaiskasvatukselle.