Ilmoittautuminen esiopetukseen

Viimeksi päivitetty: 03.11.2023

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu esiopetusvuotta edeltävänä keväänä. Esiopetuksen lisäksi perhe voi hakea lapselle esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Siirry sähköiseen ilmoittautumiseen

Ilmoittautumisesta aloitukseen

Ilmoittautuminen esiopetukseen tehdään sähköisellä lomakkeella. Paperisen lomakkeen täyttämisestä voi olla yhteydessä palveluohjaukseen. Muutoksista hakemuksen tiedoissa tulee ilmoittaa palveluohjaukseen.

Jos hakemuksella on annettu lupa sähköiseen tiedoksiantoon, lähetetään päätös paikasta sähköisesti. Ilmoitus päätöksestä tulee sähköpostiviestillä. Päätös on nähtävissä ja tulostettavissa varhaiskasvatuksen WEB-palvelun Meidän perhe -sivulla. Palvelu vaatii sähköisen tunnistautumisen. Mikäli sähköistä tiedoksiantoa ei ole hyväksytty, päätös lähetetään postitse. Paikka tulee vastaanottaa tai tarjotusta paikasta kieltäytyä kahden viikon kuluessa päätöksestä. Esiopetuspaikasta ollaan yhteydessä perheeseen ja kerrotaan aloittamiseen liittyvistä käytänteistä sekä sovitaan huoltajan kanssa tutustumisesta.