Kirjaamon palvelupiste

Viimeksi päivitetty: 05.10.2023

Kirjaamo vastaanottaa kunnan päätöksentekoon liittyviä asiakirjoja.

Hollolan kunnalla on yksi yhteinen koko kuntaa palveleva kirjaamo. Kirjaamo ottaa vastaan kuntaan osoitetut paperiset tai sähköiset asiakirjat sekä tietopyynnöt. Kirjaamo palvelee saapuvien asiakirjojen kirjaamisessa ja muissa asiakirjojen rekisteröintiin ja asianhallintaan liittyvissä asioissa sekä arkistopalveluissa. Kirjaamosta saa tietoja vireillä olevista asioista, päätöksistä, sopimuksista sekä asiakirjojen ja asian käsittelyjen kulusta.

Kirjaamo vastaanottaa rekisteröitävät käsiteltävät asiakirjat ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Paperisena postitse saapuneet muutetaan sähköiseen muotoon. Asiakirjojen toimituksissa tiedostoformaattina suositellaan käytettäväksi PDF-muotoa.

Kirjaamoon voi jättää postia, myös sen ollessa suljettuna. Postiluukku on kunnanviraston ulko-oven vieressä. Kirjaamo sijaitsee Hollolan kunnanviraston toimipisteessä.

Kunnan ilmoitukset

Kuntalain mukaiset ilmoitukset saatetaan tiedoksi pääasiassa julkaisemalla ne kunnan verkkopalveluissa. Muun lainsäädännön edellyttämät ilmoitukset saatetaan tiedoksi virallisella ilmoitustaululla (entinen kunnanvirasto, Virastotie 3) ja tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Huomiothan että

Päijät-Hämeen hyvinvointialue vastaa alueen sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen asioista.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue , avautuu uuteen välilehteen

Päijät-Hämeen Ympäristöterveys vastaa terveydensuojelun, elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon palveluista.

Päijät-Hämeen Ympäristöterveys , avautuu uuteen välilehteen