Luvat ja ilmoitusasiat

Viimeksi päivitetty: 23.10.2023

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee esimerkiksi ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan lupia, rekisteröintejä ja ilmoitusasioita sekä maa-ainesten ottamiseen liittyviä lupia. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee muun muassa meluilmoituksia, maastoliikennelain mukaisia lupia sekä nitraattiasetuksen mukaisia ilmoituksia.

 • Ympäristölupa, ilmoitusmenettely ja rekisteröinti 

  Ympäristölupa, ilmoitusmenettely ja rekisteröinti 

  Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan sovelletaan ympäristölupa-, yleistä ilmoitus- tai rekisteröintimenettelyä.

 • Maa-aineslupa 

  Maa-aineslupa 

  Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan.

 • Meluilmoitus

  Meluilmoitus

  Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tai tapahtumasta on tehtävä meluilmoitus.

 • Vesihuoltolain vapautukset 

  Vesihuoltolain vapautukset 

  Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tietyin perustein myöntää kiinteistölle vapautuksen vesi- ja/tai viemäriverkostoon liittymisestä.

 • Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset 

  Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset 

  Mm. lannan aumavarastoinnista ja lannan levityksestä poikkeustilanteessa tulee tehdä nitraattiasetuksen mukainen ilmoitus.

 • Ruoppaus ja niitto 

  Ruoppaus ja niitto 

  Koneellisesta ruoppauksesta, ruoppausmassojen läjityksestä, rannan täyttämisestä ja vesikasvien niitosta on ilmoitettava ELY-keskukselle.

 • Maasto- ja vesiliikennelakien mukaiset luvat 

  Maasto- ja vesiliikennelakien mukaiset luvat 

  Maastoliikennelaki ja vesiliikennelaki edellyttävät tietyissä tapauksissa luvan hakemista kilpailuille tai harjoituksille.

 • Betonijätteen hyödyntäminen 

  Betonijätteen hyödyntäminen 

  Vähäisiä määriä puhdasta betoni- ja tiilijätettä voidaan hyödyntää maanrakentamisessa tiettyjen edellytysten täyttyessä.

 • Öljysäiliön maahan jättäminen

  Öljysäiliön maahan jättäminen

  Vanhan öljysäiliön maahan jättämiseen voi hakea poikkeuslupaa ympäristönsuojeluviranomaiselta.

 • Ylijäämämaa-ainesten hyödyntäminen

  Ylijäämämaa-ainesten hyödyntäminen

  Ylijäämämaa-ainesten hyödyntäminen voi edellyttää ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntää.