Kuntalaisaloite

Viimeksi päivitetty: 22.09.2023

Kuntalain mukaisesti hollolalaisilla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Kuntalaisaloitteella voit vaikuttaa itsellesi ja yhteisöllesi merkityksellisiin asioihin kunnassa. Aloitteella voit nostaa esiin jonkin ajankohtaisen asian tai havaitsemasi ongelman ja tuoda sen kunnan päätöksenteon piiriin.

Kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Aloitteen käsittelee se taho, jonka asioihin tai toimintaan aloite liittyy. Aloite saa olla vapaamuotoinen niin sisällöltään kuin muodoltaankin, mutta siitä tulee käydä ilmi se, mitä aloitteella esitetään. Aloite tulee allekirjoittaa. Ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tietoa aloitteen käsittelystä ja pyydetään tarpeen vaatiessa lisätietoja.

Kuntalaisaloite.fi -palvelussa voit tehdä kuntalaisaloitteita sähköisesti, kerätä tekemääsi aloitteeseen osallistujia, seurata muiden tekemiä aloitteita sekä osallistua omaan kuntaasi tehtyihin aloitteisiin. Sivustolta löytyy lisätietoa aloitteista ja niihin liittyvistä käytännöistä.

Tee kuntalaisaloite sähköisesti , avautuu uuteen välilehteen