Tietoa esiopetuksesta

Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta 6-vuotiaille, enintään neljä tuntia päivässä, koulupäivinä.

Alkuluokkatoiminta

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Muistutus ja ilmoitusvelvollisuus

Kuljetus esiopetukseen

Ruokailut esiopetuksessa

Tapaturmat esiopetuksessa