Tietoa esiopetuksesta

 • Alkuluokkatoiminta

  Alkuluokkatoiminta

  Alkuluokkatoiminta Hollolassa on esi- ja alkuopetuksen (1. ja 2. luokat) suunniteltua päivittäistä työskentelyä yhteisessä oppimisympäristössä.

 • Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

  Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

  Perhe voi hakea lapselle esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi. Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen lähikoulussa.

 • Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

  Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

  Kunnalla on kaikkien koulujen yhteinen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma, jota täydennetään koulukohtaisilla lukuvuosisuunnitelmilla.

 • Muistutus ja ilmoitusvelvollisuus

  Muistutus ja ilmoitusvelvollisuus

  Huoltajalla on oikeus tehdä varhaiskasvatuslain mukainen muistutus. Tietyissä tilanteissa varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on ilmoitusvelvollisuus.

 • Kuljetus esiopetukseen

  Kuljetus esiopetukseen

  Maksuttomaan esiopetukseen myönnetään kuljetus tietyin ehdoin.

 • Ruokailut esiopetuksessa

  Ruokailut esiopetuksessa

  Esiopetuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun koulussaan.

 • Tapaturmat esiopetuksessa

  Tapaturmat esiopetuksessa

  Kunta on vakuuttanut toiminnassaan mukana olevat lapset ja nuoret.