Toissijainen koulupaikka

Viimeksi päivitetty: 21.03.2024
Kuluvan lukuvuoden toissijaisen koulupaikan haku

Hollolan kunnan kouluille on määritelty tarkat oppilaaksiottoalueet. Oppilaan oppilaaksiottoalue ja lähikoulu määräytyvät oppilaan väestörekisteriin merkityn virallisen asuinpaikan mukaan.

Oppilaan muuttaessa kesken lukuvuoden kunnan sisällä uuteen osoitteeseen tarkastetaan aina oppilaalle uuden osoitteen mukainen lähikoulu. Mikäli lähikoulu tässä yhteydessä muuttuu, on huoltajan mahdollista hakea oppilaalle lupaa jatkaa koulunkäyntiä nykyisessä koulussa eli toissijaisessa koulussa. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan määrittämien perusteiden mukaan ”Kunnan sisällä muuttanut yleisopetuksen oppilas, joka haluaa jatkaa nykyisessä koulussaan, saa jatkaa koulunkäyntiä toissijaisena hakijana lukuvuoden loppuun asti nykyisessä koulussaan.”. Huoltajat huolehtivat koulumatkakustannuksista eli kuljetusoikeutta ei myönnetä oppilaan toissijaiseen kouluun.

  • Hakemukset (linkki sivun alareunassa) kuluvan lukuvuoden toissijaiseen oppilaspaikkaan tulee toimittaa koulun rehtorille muuttopäivän mukaisesti.
  • Rehtori tekee toissijaisesta koulupaikasta määräaikaisen hallintopäätöksen kuluvan lukuvuoden loppuun.
Seuraavan lukuvuoden toissijaisen koulupaikan haku

Seuraavan lukuvuoden kaikkien oppilaiden toissijaiset oppilaspaikat käsitellään keväällä erillisellä hakukierroksella. Kaikki hakemukset käsitellään kokonaisuutena samalla hakukerralla ja valintapäätökset tehdään Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan hyväksymien toissijaisen oppilaaksioton valintakriteerien perusteella. Huoltajat huolehtivat koulumatkakustannuksista eli kuljetusoikeutta ei myönnetä oppilaan toissijaiseen kouluun.

  • Hakemukset (linkki sivun alareunassa) seuraavan lukuvuoden toissijaisiin oppilaspaikkoihin tulee toimittaa sen koulun rehtorille, johon oppilas pyrkii toissijaisena hakijana 30.4. mennessä.
  • Rehtori tekee valintapäätökset toissijaisen koulun oppilaspaikoista toukokuun kahden ensimmäisen viikon aikana.
Toissijaisen oppilaaksioton valintakriteerit , avautuu uuteen välilehteen Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin lähikoulussa , avautuu uuteen välilehteen