Toissijainen koulupaikka

Viimeksi päivitetty: 26.09.2023

Oppilaan muuttaessa kesken lukuvuoden uuteen osoitteeseen tarkastetaan aina oppilaalle uusi lähikoulu. Mikäli lähikoulu tässä yhteydessä muuttuu, on mahdollista hakea lupaa käydä toissijaista koulua. Hyvinvointivaliokunnan määrittämien perusteiden mukaan kunnan sisällä muuttanut yleisopetuksen oppilas, joka haluaa jatkaa nykyisessä koulussaan, saa jatkaa koulunkäyntiä toissijaisena hakijana lukuvuoden loppuun asti nykyisessä koulussaan. Huoltajat huolehtivat koulumatkakustannuksista. Tällöinkin paikkaa on haettava muuttopäivän mukaisesti ja koulupaikasta tehdään hallintopäätös.

Seuraavan lukuvuoden toissijaiset oppilaspaikat käsitellään keväällä yhdellä hakukerralla. Hakemukset seuraavan lukuvuoden toissijaisiin oppilaspaikkoihin tulee toimittaa koulun kansliaan 30.4. mennessä. Kaikki hakemukset käsitellään yhdessä samalla hakukerralla ja valintapäätökset tehdään hyvinvointivaliokunnan hyväksymien toissijaisen oppilaaksioton vallintakriteerien perusteella.

Valintapäätökset toissijaisen koulun oppilaspaikoista tehdään toukokuun kahden ensimmäisen viikon aikana.

Toissijaisen oppilaaksioton valintakriteerit Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin lähikoulussa