Liittymisvelvollisuus vesihuoltoverkostoon

Viimeksi päivitetty: 15.02.2024
Hollola kehottaa liittymään vesi- ja viemäriverkostoon

Kunta on Hollolan vesihuollon toiminta-alueen hyväksyessään määrittänyt, että ko. alueella kiinteistöjen liittäminen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesi- ja jätevesiverkostoja on rakennettu myös alueille, joilla on ollut paljon talousveden laatuongelmia tai terveyden- ja ympäristönsuojelullisista syistä on nähty hyötyä keskitetystä kunnallisesta jätevedenkäsittelystä. Keskitetyllä vesihuollolla taataan ihmisille riittävä ja hyvä juomavesi sekä asianmukainen jätevesien käsittely, mitkä eivät välttämättä toteudu kiinteistökohtaisin talousvesikaivoin ja jätevesijärjestelmin.

Vesihuollon toiminta-alueella, jonne on jo rakennettu vesi- ja viemäriverkostot, kiinteistöllä on lähtökohtaisesti vesihuoltolain mukainen velvollisuus liittyä verkostoihin. Liittymisestä sovitaan Lahti Aqua Oy:n kanssa. 

Hollolan kunta selvittää säännöllisesti liittymättömiä kiinteistöjä huomioiden mm. pohjavesi-, ranta- ja/tai tiheästi rakentuneet tilastolliset taajama-alueet. Selvitysten ja muun valvonnan pohjalta Hollolan kunnan vesihuoltolaitos sekä ympäristönsuojeluviranomainen lähestyy liittymättömiä kiinteistöjä kirjeitse. 

Liittymisestä voi hakea vapautusta tietyin perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Tietoa vapautuksen edellytyksistä sekä ohjeet vapautuksen hakemiseen löytyvät Vesihuoltolain vapautukset -sivulta.