Haja-asutuksen vesihuolto

Viimeksi päivitetty: 15.02.2024
Yksityiset talousvesikaivot ja jätevesijärjestelmät

Vesihuoltoverkostojen ulkopuolella kiinteistön omistaja tai haltija vastaa itse omasta talousvesikaivostaan ja jätevesijärjestelmästään.

Edes huolella ja taidolla rakennetut kaivot ja jätevesijärjestelmät eivät pärjää ilman säännöllistä huoltoa

Asiantuntija-arvioiden mukaan nykyisissä  talousvesikaivoissa lähes 80 %:lla on puutteita kaivorakenteissa ja 70–80 % jätevesijärjestelmistä tarvitsisi parannustoimenpiteitä. Puutteiden vuoksi talousvesikaivoon voi päästä sade- ja sulamisvesiä, pieneliöitä tai jyrsijöitä, jotka voivat pilata veden laadun. Vastaavasti puutteellisesti käsitellyt jätevedet voivat aiheuttaa hajuongelmia ja ympäristön pilaantumisen riskiä.

Kiinteistöomistajien tulisikin säännöllisin väliajoin tarkistaa oman talousvesikaivonsa ja jätevesijärjestelmänsä kunto ja rakenteet sekä tehdä tarvittavat korjaukset.

Hollolassa on havaittu yksityiskaivoissa radonin ja uraanin sekä joillakin alueilla nitraatin, fluoridin ja arseenin talousveden laatuvaatimusten ja tavoitteiden ylittäviä pitoisuuksia. Myös rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat paikoin koholla. Yksityiskaivojen juomaveden hygieeninen laatu tulisi tutkituttaa kolmen vuoden välein ja kemialliset ominaisuudet (esim. rauta, mangaani, kloridi, nitraatti, fluoridi) 5-10 vuoden välein tilanteesta ja olosuhteista riippuen. Porakaivoista on lisäksi suositeltavaa tutkia radon ja uraani. 

Terveydensuojelusta eli Päijät-Hämeen ympäristöterveydestä saa ohjeita veden laadun selvittämiseen ja kaivon kunnostamiseen. 

Sivun linkeissä on tietoa kaivojen ylläpidosta ja jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella.