Monta harrastusta Hollolassa

Viimeksi päivitetty: 27.10.2023

Harrastamisen Suomen mallin harrastustoimintaa järjestetään kaikilla kymmenellä Hollolan koululla. Salpakankaan ja Heinsuon keskuskouluilla toimii myös harrastusohjaaja, joka auttaa harrastamattomia nuoria mielekkään harrastuksen löytymisessä. Harrastustoimintaa pyritään järjestämään laajasti ja erityisesti lasten ja nuorten toiveisiin pohjautuen. Harrastuskalentereista löydät monenlaisia harrastuksia: monipuolisesti taidetta ja liikuntaa, sekä uusimpana tanssia, teatteria sekä bänditoimintaa.

Kerhoihin ilmoittaudutaan Wilman ohjeen mukaan suoraan kerhotoiminnan vetäjälle tai harrastusohjaajalle. Wilma-ohjeistus on lähetty syksyllä perjantaina 25.8. Löydät ohjeet kouluittain siis Wilmasta.

Kuljetusoppilaiden kyyditysoikeus ei ulotu kerhotoimintaan, kerhotoiminta on vapaaehtoista koulutyön ulkopuolista toimintaa. Omaehtoisen kyydityksen tuesta sivistys- ja hyvinvointivaliokunta tekee päätöksen vuosittain. Uuden lukukauden 2023-2024 ja lukukauden 2024-2025 osalta päätös on luettavissa harrastuslukujärjestysten alapuolella olevasta tiedostosta.Harrastamisen Suomen mallin kerhot

Kyydistysoppilaiden kuljetusperiaatteet koulujen kerho- ja harrastustoiminnassa

  • (Kuljetusperiaatteet-koulujen-kerho-ja-harrastustoiminnassa.pdf – 1,20 Mt)