Rakennusten rekisteritiedot

Viimeksi päivitetty: 29.09.2023

Rakennus- ja huoneistotiedot ovat osa väestötietojärjestelmää. Rakennusvalvonta toimittaa rakennustietoja Digi- ja väestötietoviraston (DVV) järjestelmään lupamenettelyjen yhteydessä.

Rekisteritietojen keräämistä ja ylläpitoa on tehty eri aikakausina eri tavoin, joten rakennustiedoissa voi esiintyä myös puutteita. Hollolassa on tehty viime vuosien aikana rakennustietojen selvitystyötä, jolla on pyritty parantamaan rekisteritietojen laatua.

Jos rakennuksen omistaja havaitsee puutteita tai virheitä omistamiensa rakennusten rekisteritiedoissa, voi asiasta olla yhteydessä rakennusvalvontaan asian selvittämiseksi.

Kiinteistöverotuksen perusteena käytettävien rakennustietojen tarkastaminen ja ilmoittaminen kuuluu kiinteistöverolain 16 § nojalla verovelvollisen vastuulle. Tietojen ilmoittamisen tai oikaisun voi tehdä Verohallinnolle Oma vero -palvelun kautta verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

Oma vero , avautuu uuteen välilehteen