Vieraslajien torjunta

Viimeksi päivitetty: 05.10.2023

Vieraslajit ovat ihmisen toiminnan seurauksena luontoon levinneitä lajeja, joista osa voi aiheuttaa mittavia haittoja niin ihmiselle kuin ympäristölleen. Kiinteistön omistaja on velvollinen torjumaan vieraslajeja omalla kiinteistöllään.

Vieraslajit leviävät herkästi ja kaventavat luonnon monimuotoisuutta.

Vieraslajit ovat eliölajeja, jotka ovat levinneet luontaisilta levinneisyysalueiltaan uusille alueille ihmisen mukana. Vieraslajeja ovat mm. jättiputki, jättipalsami, kurtturuusu tai espanjan siruetana.

Vieraslajilain (1709/2015) mukaan vieraslajia ei saa pitää, kasvattaa, istuttaa, kylvää tai muulla vastaavalla tavalla käsitellä siten, että se voi päästä ympäristöön.

Vieraslajien torjuntaa tulee tehdä monella tapaa. Hollolan kunnan alueilla torjuntatyötä tehdään pääsääntöisesti mekaanisesti ja kunnan omistamilla alueilla, mutta jättiputken torjunnassa on mahdollisuus saada asiantuntija paikalle kertomaan ja auttamaan torjunnan aloittamisessa. Torjuntatyötä tekee Luontoturva Ky.

Jättiputkea ja jättipalsamia, niin kuin monia muitakin vieraslajeja esiintyy koko kunnan alueella. Näistä toivotaan havainnoista tietoja lajien kartoituksen ja torjumisen helpottamiseksi. Havainnot voi ilmoittaa vain sähköisesti palautepalvelun kautta, josta ne ohjautuvat suoraan torjuntatyötä tekevälle urakoitsijalle. Palautepalvelussa havainnon voi merkitä kartalle ja kertoa mikä vieraslaji on kyseessä ja kuinka laaja kasvusto on. Huomioitavaa on kuitenkin, että kiinteistön omistaja on itse velvollinen torjumaan vieraslajit omalla kiinteistöllään. Valvova viranomainen on ELY-keskus.

Asukkaat, koululuokat, yhdistykset ja muut voivat toki järjestää halutessaan vieraslajitalkoita. Sitä varten tulee selvittää maanomistaja, tehdä tiedotusta ja muistaa eväät. Talkoiden järjestämiseen ovat WWF ja Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry tehneet loistavan oppaan.

Ilmoita havainnoista

Palautepalvelu, valitse aiheeksi Vieraslajihavainto! 

Hollolan palautepalvelu , avautuu uuteen välilehteen

Havainnoista olisi hyvä ilmoittaa netissä Luonnontieteelliselle keskusmuseolle nettisivuilla. Tietoja käytetään vieraslajien levinneisyyden seuraamisessa.

Linkkilista:

Valtakunnallinen sivu https://vieraslajit.fi/

Vieraslaji – laki 1709/2015 https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151709

Suomen luonnonsuojeluliitto – vieraslajit https://www.sll.fi/mita-me-teemme/luonnonhoito/viekas-life/vieraslajien-abc/