Ilmanlaatu

Viimeksi päivitetty: 17.01.2024

Ilmanlaatua seurataan Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin sekä alueen ilmapäästöjä aiheuttavien ympäristölupavelvollisten laitosten kanssa. Ilmanlaadun yhteistarkkailun käytännön mittaukset hoitaa Lahden ympäristöpalvelut. Tämänhetkinen sopimus ilmanlaadun yhteistarkkailusta on voimassa 2021-2026.

Sopimuskaudella Hollolassa tehdään tarkkailusuunnitelman mukaan ilmanlaadun seurantaa siten, että vähintään kolmena vuotena ilmanlaatua seurataan jatkuvatoimisesti (typen oksidit, hengitettävät hiukkaset & pienhiukkaset, PAH-yhdisteet) ja lisäksi tehdään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden seurantaa passiiviputkilla jokaisena vuotena sekä kartoitetaan NO2-pitoisuuksia passiivimenetelmällä.

Reaaliaikaiset, tunneittain päivittyvät typpidioksidipitoisuudet ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet näkyvät kansallisessa ilmanlaatuportaalissa. Ilmanlaadun seuranta aloitettiin Hollolassa vuonna 2015, kun sopimus ilmanlaadun yhteistarkkailusta Hollolassa, Lahdessa ja Nastolassa vuosina 2015 – 2020 astui voimaan.

Varoituspalvelu huonosta ilmanlaadusta

Lahdessa ja Hollolassa on käytössä ilmanlaadun tekstiviestivaroituspalvelu. Kun Lahden ympäristöpalveluiden mittausten perusteella ilmanlaatu huononee terveysvaikutuksia aiheuttavalle tasolle, palvelun tilanneille lähetetään varoitusviesti. Varoitus palvelee varsinkin herkkiä väestöryhmiä, joille voi aiheutua terveyshaittoja ulkoilmanlaadun huonontuessa.

Varoitusviestipalvelu on maksuton ja se toimii arkipäivisin virka-aikana. Varoituspalvelun voi tilata matkapuhelimeensa lähettämällä viestin: asukas lahdenilma numeroon 16130. Palvelun voi lopettaa lähettämällä viestin: asukas sulje lahdenilma numeroon 16130.