Haju- ja savuhaitat

Viimeksi päivitetty: 16.01.2024

Savu- ja hajuhaittoja muodostuu monesti silloin, kun kiinteistön tulipesässä tai piha-alueella poltetaan kotiolosuhteissa poltettavaksi kelpaamatonta materiaalia. Tällaisia ovat esimerkiksi muovit , märkä puuaines sekä erilaiset jätteet. Jätehuoltomääräysten mukaan jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty.

Kuitenkin esimerkiksi kuivan käsittelemättömän puujätteen, risujen ja oksien polttaminen on tietyin edellytyksin sallittu, mutta niidenkään polttaminen ei saa aiheuttaa savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. Lisäksi on syytä huomioida, että puhdasta puuta tulipesässä tai esim. nuotiolla poltettaessa puun tulee olla kuivaa.

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä eikä sellaisia maa- ja metsätalouden jätteitä, joiden polttamiseen on valtakunnallinen tai EU:sta tuleva ohje esimerkiksi kasvitautien tai rikkakasvien torjunnan takia.

Kielto ei koske seuraavia:

  • Kuivan käsittelemättömän puujätteen, risujen ja oksien polttamista avopolttona nuotiossa tai grillissä. Poltettavan määrän tulee olla vähäinen, eikä tarkoituksena saa olla jätteen hävittäminen. Käsittelemätön puu on kyllästämätön, pinnoittamaton ja sitä ei ole maalattu eikä se sisällä liima-aineita.
  • Kiinteistön tulipesissä kuivan käsittelemättömän puujätteen, risujen ja oksien polttamista lämmityksen yhteydessä.
  • Kiinteistön tulipesissä paperin ja kartongin käyttämistä sytykkeenä lämmityksen yhteydessä.
  • Polttavia käymälöitä.
  • Kaislan polttamista, mikäli ajoneuvolla ei pääse rantaan. Kaisloja ei saa polttaa jäällä. Polttojäte ei saa päätyä vesistöön.

Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa

Jätteiden polttaminen aiheuttaa kaikkia edellä mainittuja haittoja paitsi naapurustolle, myös jätteiden polttajille itselleen. Kotitalouksien olosuhteissa on mahdotonta saada tarpeeksi korkeaa lämpötilaa esimerkiksi muovin kunnolliseen palamiseen, joten muovia poltettaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja kuten hiilimonoksidia eli häkää, syaanivetyä, kloorivetyä, rikkioksideja ja jopa erittäin myrkyllisiä furaaneja ja dioksiineja.

Myös esimerkiksi kyllästetyn puun poltossa syntyy myrkyllisiä yhdisteitä. Painekyllästetty puutavara voi sisältää mm. arseenia, kromia ja kreosoottia. Jätteiden poltto tulisijoissa voi vahingoittaa hormeja ja vaikuttaa ajan mittaan tulisijan toimintaan niin, että esimerkiksi nokipalon riski kasvaa.

Muovia poltettaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja kuten hiilimonoksidia eli häkää, syaanivetyä, kloorivetyä, rikkioksideja ja jopa erittäin myrkyllisiä furaaneja ja dioksiineja.

Kirjallinen vireillepano

Viihtyvyyshaittoja koskevia valvonta-asioita käsitellään pääasiassa vain haitankärsijän kirjallisesta vireillepanosta, joka tulee toimittaa kunnan kirjaamoon sähköpostitse tai postitse. Vireillepanoasiakirjassa tulee olla esitettynä kuvaus haitasta ja sijainnista, vaatimus asiassa, perustelut sekä ilmoittajan yhteystiedot.

Kun vireillepano koskee haju- tai savuhaittaa, tulee ilmoituskirjelmään liittää mukaan haju-/savupäiväkirja ainakin kuukauden ajalta (ajankohdat, kuvaus haitasta ja sen voimakkuudesta, onko haitta havaittavissa sisällä vai ulkona). Kirjalliset vireillepanoasiat ovat julkisia (tietosuoja huomioiden) ja toinen osapuoli saa esimerkiksi vireillepanoasiakirjan sellaisenaan nähtäväkseen.