Suunnittelu ja rakentaminen

Viimeksi päivitetty: 30.10.2023

Kadut rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Laadittu katusuunnitelmaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi
(Maankäyttö- ja rakennusasetus § 43) kunnan nettisivuille.

Nähtävillä olevat katusuunnitelma

Nähtävilläolosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa sekä kirjeitse katualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille.
Kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä muistutus katusuunnitelmasta nähtävilläoloaikana

  • sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi tai
  • postitse Hollolan kunta, PL 66, 15870 Hollola

Tähän tulemme lisäämään tietoa merkittävimmistä hankkeista.