TE-palvelut siirtyvät kuntiin vuoden 2025 alusta

Viimeksi päivitetty: 27.11.2023


Eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2023 lain (HE 207/2022) julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kunnille 1.1.2025 alkaen. 

Uuden lain tahtotilana on edistää työllisyyttä, tuoda palvelut lähemmäksi asiakkaita ja tuoda lisää uusia keinoja yritysten työvoimapulan ratkaisemiseksi.

Hollola toimii vuodesta 2025 alkaen Päijät-Hämeen työllisyysalueen vastuukuntana

TE24-uudistus etenee valtuustojen päätösten mukaisesti Päijät-Hämeessä. Työ- ja elinkeinoministeriön 21. marraskuuta 2023 vahvistaman tiedon mukaan Päijät-Hämeeseen muodostuu vuoden 2025 alusta kaksi työvoimaviranomaista: Päijät-Hämeen työllisyysalue sekä Lahden kaupunki.

Päijät-Hämeen työllisyysalueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Vastuukuntana Päijät-Hämeen työllisyysalueella toimii Hollola.

Mitä tämä tarkoittaa hollolalaisille?

Hollolaisten työnhakija-asiakkaiden kannalta tuleva muutos tarkoittaa, että hollolalainen työnhakija saa jatkossakin työnhakuasioissa tukea paikallisesti omassa kunnassa. Kuntakokeilun myötä luotu omavalmentajamalli halutaan myös jatkossa säilyttää: käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaalla on henkilökohtainen asiantuntija, joka tuntee henkilön tilanteen. Muutoksen myötä tarjotaan kattavampaa ja jatkuvampaa tukea työnhaun saralla.

Entä elinkeinoelämälle?

Työllisyyspalveluiden siirto kuntiin mahdollistaa myös saumattomamman yhteistyön kunnan elinkeinopalvelujen, paikallisten yrityksien sekä kunnan välityömarkkinoina toimivien omien yksiköiden kanssa. Omassa kunnassa tunnetaan paikallinen tilanne ja voidaan reagoida tarvittaviin tarpeisiin joustavammin. Kunnan elinvoiman kannalta on tärkeää, että niin nykyisiin kuin mahdollisiin tuleviin yrityksiin on tarjolla riittävästi osaavaa työvoimaa.

Jo tällä hetkellä yritys voi työvoimahaasteissaan olla yhteydessä TE-palveluiden lisäksi suoraan Hollolan kuntaan työllisyyspalveluihin. (Yritysten työvoimatiedustelut: Mari Ylä-Uotila, p. 044 7801217 / tyollisyyspalvelut@hollola.fi)

Kuntakokeilu vuoden 2024 loppuun saakka – työnhakijat asioivat kahdessa eri tahossa

Aiemmin Päijät-Hämeen alueen kaikkien kymmenen kunnan työnhakijoiden asiat on hoidettu keskitetystä Hämeen TE-toimistossa Lahdessa. Jatkossa palvelut tuodaan kuntiin lähelle paikallisia työmarkkinoita ja työnhakijoita.

Hollolassa on valmisteltu työllisyyspalveluiden siirtoa maaliskuusta 2021 alusta alkaen, jolloin muutosta pohjustava Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu alkoi. Tämän myötä suurin osa kunnan työnhakijoista on asioinut työllisyysasioissa paikallisesti Hollolan kuntakokeilussa.  

Kuntakokeilu toimii Hollolassa

Kokemukset kuntakokeilusta ovat olleet hyviä: Kunnan viime vuosien työllisyystilastoista ja asiakaspalautteista on nähtävissä, että paikallinen kuntakokeilutyö on tuonut hyviä tuloksia työllisyyden edistämiseen. Uusia toimintamalleja ja palveluita on kehitetty jatkuvasti esille tulleiden tarpeiden mukaan. Yksi esimerkki on Kunnontiimi, jossa arvioidaan työnhakijan osaamista ja tuetaan työnhaussa sekä työkyvyn selvittely, jossa tarvittaessa tavoitteena on kartoittaa kokonaisvaltaisesti työnhakijan työkykyä. Tätä kaikkea työtä halutaan jatkaa tulevaisuudessakin ja lakimuutos on otettu Hollolan kunnassa ilolla vastaan.

Hollola julkaisee työllisyyspäällikön tiedotteita Hollolan työllisyystilanteesta.

Lisätiedot Päijät-Hämeen työllisyysalueesta

Lisätietoja Päijät-Hämeen työllisyysalueesta:
Työllisyyspäällikkö Anne Tapaila, Hollola/Päijät-Hämeen työllisyysalue, p. 044 780 111 / anne.tapaila@hollola.fi

Lisätietoja lakimuutoksesta:
Susanna Hietala, p. 044 480 1198 / susanna.hietala@hollola.fi

Ajankohtaiset – työllisyysalueen valmistelu

TE24-uudistus etenee valtuustojen päätösten mukaisesti Päijät-Hämeessä

Työ- ja elinkeinoministeriön 21. marraskuuta 2023 vahvistaman tiedon mukaan Päijät-Hämeeseen muodostuu vuoden 2025 alusta kaksi työvoimaviranomaista: Lahden kaupunki sekä Päijät-Hämeen työllisyysalue, johon kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Vastuukuntana Päijät-Hämeen työllisyysalueella toimii Hollola.

Valmistelutyö jatkuu hyvässä yhteistyössä kuntien, TE-toimiston, ELY-keskuksen sekä Päijät-Hämeen liiton kesken. Valmistelutyötä laajennetaan kattamaan lisäksi myös sidosryhmät.

Työllisyyspäällikön kuulumiset:

Päijät-Hämeessä on valmisteltu yli vuoden ajan kahden alueen mallia, ja kaikkien kuntien tahtotila on, että nämä kaksi aluetta muodostuvat tuottaen lähipalveluja asiakkaille. Maakunnallinen työllistämisen ohjelma tulee takaamaan myös sujuvan yhteistyön maakunnassa, jonka avulla vahvistamme maakuntamme vetovoimaa entisestään.

Julkaistu 24.11.2023

Työllisyyspäällikön kuulumiset:

Päijät-Hämeen työllisyysalueen viimeisten kuntien valtuustojen päätökset ovat juuri nyt käynnissä lokakuun loppua kohti mentäessä. Samaan aikaan on työllisyysalueen valmistelussa aloitettu konkreettinen tulevaisuuden rakentaminen, ja eri aihealueita valmistelevien työryhmien perustaminen on käynnissä.

Julkaistu: syyskuu 2023

Työllisyyspäällikön kuulumiset:

Kesän viimeistä kuukautta elettäessä, katse on vahvasti suunnattu lokakuun loppuun, jolloin Päijät-Hämeen työllisyysalueen valmistelutyö saadaan siihen vaiheeseen, että tarvittava sopimuspaperi voidaan yhdeksän kunnan osalta lähettää valtiovarainministeriöön. Tämän jälkeen alkaa todellinen valmistelutyö, kun työllisyysalueet ovat vahvistuneet vuoden vaihteen jälkeen.

Julkaistu: elokuu 2023

Valtakunnallisesti työllisyysalueita on muodostumassa 44

Työllisyysalueita on muodostumassa Suomeen yhteensä 44. Alueista 31 täytti lain edellyttämän 20 000 henkilön työvoimapohjan sekä laadulliset lisäedellytykset maantieteellisesti yhtenäisestä alueesta ja työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivasta alueesta.

Suurin osa kuntien ilmoittamista alueista täytti lain edellytykset, ja kuuden alueen osalta esitetään poikkeuslupahakemuksen hyväksymistä. Työllisyysalueiden muodostumista käsitteli Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä 21.11.2023.

Aiheeseen voit tutustua lisää: https://tem.fi/-/te2024-suurin-osa-esitetyista-tyollisyysalueista-paasee-jatkamaan-valmistelua