TE-palvelut siirtyvät kuntiin vuoden 2025 alusta

Viimeksi päivitetty: 23.05.2024


Eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2023 lain (HE 207/2022) julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kunnille 1.1.2025 alkaen. 

Uuden lain tahtotilana on edistää työllisyyttä, tuoda palvelut lähemmäksi asiakkaita ja tuoda lisää uusia keinoja yritysten työvoimapulan ratkaisemiseksi.

Hollola toimii vuodesta 2025 alkaen Päijät-Hämeen työllisyysalueen vastuukuntana

TE24-uudistus etenee valtuustojen päätösten mukaisesti Päijät-Hämeessä. Työ- ja elinkeinoministeriön 21. marraskuuta 2023 vahvistaman tiedon mukaan Päijät-Hämeeseen muodostuu vuoden 2025 alusta kaksi työvoimaviranomaista: Päijät-Hämeen työllisyysalue sekä Lahden kaupunki.

Päijät-Hämeen työllisyysalueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Vastuukuntana Päijät-Hämeen työllisyysalueella toimii Hollola.

Mitä tämä tarkoittaa hollolalaisille?

Hollolaisten työnhakija-asiakkaiden kannalta tuleva muutos tarkoittaa, että hollolalainen työnhakija saa jatkossakin työnhakuasioissa tukea paikallisesti omassa kunnassa. Kuntakokeilun myötä luotu omavalmentajamalli halutaan myös jatkossa säilyttää: käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaalla on henkilökohtainen asiantuntija, joka tuntee henkilön tilanteen. Muutoksen myötä tarjotaan kattavampaa ja jatkuvampaa tukea työnhaun saralla.

Entä elinkeinoelämälle?

Työllisyyspalveluiden siirto kuntiin mahdollistaa myös saumattomamman yhteistyön kunnan elinkeinopalvelujen, paikallisten yrityksien sekä kunnan välityömarkkinoina toimivien omien yksiköiden kanssa. Omassa kunnassa tunnetaan paikallinen tilanne ja voidaan reagoida tarvittaviin tarpeisiin joustavammin. Kunnan elinvoiman kannalta on tärkeää, että niin nykyisiin kuin mahdollisiin tuleviin yrityksiin on tarjolla riittävästi osaavaa työvoimaa.

Jo tällä hetkellä yritys voi työvoimahaasteissaan olla yhteydessä TE-palveluiden lisäksi suoraan Hollolan kuntaan työllisyyspalveluihin. (Yritysten työvoimatiedustelut: Mari Ylä-Uotila, p. 044 7801217 / tyollisyyspalvelut@hollola.fi)

Kuntakokeilu vuoden 2024 loppuun saakka – työnhakijat asioivat kahdessa eri tahossa

Aiemmin Päijät-Hämeen alueen kaikkien kymmenen kunnan työnhakijoiden asiat on hoidettu keskitetystä Hämeen TE-toimistossa Lahdessa. Jatkossa palvelut tuodaan kuntiin lähelle paikallisia työmarkkinoita ja työnhakijoita.

Hollolassa on valmisteltu työllisyyspalveluiden siirtoa maaliskuusta 2021 alusta alkaen, jolloin muutosta pohjustava Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu alkoi. Tämän myötä suurin osa kunnan työnhakijoista on asioinut työllisyysasioissa paikallisesti Hollolan kuntakokeilussa.  

Kuntakokeilu toimii Hollolassa

Kokemukset kuntakokeilusta ovat olleet hyviä: Kunnan viime vuosien työllisyystilastoista ja asiakaspalautteista on nähtävissä, että paikallinen kuntakokeilutyö on tuonut hyviä tuloksia työllisyyden edistämiseen. Uusia toimintamalleja ja palveluita on kehitetty jatkuvasti esille tulleiden tarpeiden mukaan. Yksi esimerkki on Kunnontiimi, jossa arvioidaan työnhakijan osaamista ja tuetaan työnhaussa sekä työkyvyn selvittely, jossa tarvittaessa tavoitteena on kartoittaa kokonaisvaltaisesti työnhakijan työkykyä. Tätä kaikkea työtä halutaan jatkaa tulevaisuudessakin ja lakimuutos on otettu Hollolan kunnassa ilolla vastaan.

Hollola julkaisee työllisyyspäällikön tiedotteita Hollolan työllisyystilanteesta.

Ajankohtaiset – työllisyysalueen valmistelu

Työllisyysaluejohtaja on aloittanut työnsä kuntakierroksella 

Huhtikuussa saatiin työllisyysaluejohtajan rekrytointi päätökseen ja virkaan valittiin Anne Tapaila. Työllisyysaluejohtaja on aloittanut työnsä 15.4.2024.  Virka oli haettavissa 18.1.- 7.2.2024 ja määräaikaan mennessä tehtävään tuli viisi hakemusta.

 Valmisteluun ja haastatteluun osallistuivat: Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Padasjoen kunnanjohtaja Juha Rehula, Iitin kunnanjohtaja Jarkko Salonen, Hollolan kunnan elinvoimajohtaja Heli Randell sekä Päijät-Hämeen työllisyysalueen valmistelun erityisasiantuntija Susanna Hietala.

 Tapaila on toiminut Hollolan kunnassa työllisyyspalvelujen vetäjänä vuodesta 2016. Hänellä on ylempi korkeakoulututkinto Lapin ammattikorkeakoulusta, ammatillinen opettajakoulutus HaagaHeliasta, ohjaustoiminnan artenomi AMK-tutkinto Hämeen ammattikorkeakoulusta ja ekonomin tutkinto Göteborgin yliopiston kauppakorkeakoulusta.

 Työllisyysaluejohtaja on erityisasiantuntijan kanssa aloittanut kuntakierroksen alueen kunnissa, tavoitteena käydä paikallista keskustelua sekä saada kuntien tavoitteet ja toiveet työllisyysalueen tietoon. 

Hallinto- ja talousmuutoksia valmistellaan työllisyysaluetta huomioiden

Hollolan elinvoiman palvelualueella on aloittamassa uusi työllisyyslautakunta, joka ohjaa ja valvoo työllisyysalueen toimintaa. Lautakunta perustetaan 1.9. alkaen ja sen jäsenet valitaan kaikista sopimuskunnista yhteistyösopimuksen pohjalta. Lautakunnan esittelijänä toimii työllisyysaluejohtaja. 

Työllisyyslautakunnan ja johtajan toimivalta säädetään Hollolan hallintosäännössä, joka uudistumassa kevään aikana. Hallintosääntö käy työllisyysalueen osalta lausuntokierroksella työllisyysalueen kunnissa toukokuussa ja asiaa käsitellään kesäkuun Hollolan valtuuston kokouksessa. Myös työllisyysalueen talouden raamiennustetta rakennetaan kevään aikana.

Verkkosivut työn alla

Päijät-Hämeen työllisyysalueelle suunnitteilla olevat Päijät-Hämeen työvoimapalveluiden verkkosivukokonaisuuden projekti on käynnistetty huhtikuussa. Tarkoituksena on rakentaa sivustokokonaisuus palvelemaan alueen työnhakijoita ja työnantajia, ja toimimaan alustana tuoda tietoa alueen työvoimapuolen tapahtumista ja palveluista. Sivuston tavoite on tukea alueen kuntien omia viestintäkanavia. 

Sivustolla tarjotaan paremmin paikallisen tason tietoa työnhakijan ja työnantajan palveluista, ja se julkaistaan käyttäjille loppusyksyn aikana.  Sivusto linkitetään vahvasti valtakunnalliseen työmarkkinatori.fi, josta löytyvät mm. työpaikat, työvoimakoulutukset sekä kirjautumisella toimivat asiointisivustot. 

Kuntakokeilun käytäntöihin tutustutaan

Valmistelun osalta on mm. henkilöasiakkaan palveluprosessi -työryhmässä sekä nuorten monialaisessa työryhmässä on läpikäyty ja perehdytty kuntakokeilun ajan kunnissa kehitettyihin toimiviksi todettuihin käytänteisiin. Tavoitteena on poimia tulevalle työllisyysalueelle toimivat ja tehokkaat toimintatavat tai niiden osat. Hyviksi todettuja käytänteitä kuntakokeilun ajalta ovat mm. työkykykoordinaattorin työ sekä paikallinen kumppanuustoiminta, jossa työnhakijan haasteita pyritään taklaamaan kokonaisvaltaisesti. 

Myös ohjaamoverkostojen tulevaisuutta suunnitellaan. Kunnat vastaavat itse Ohjaamotoiminnasta ja työllisyysalue koordinoi ja tukee valmistelua. Tähän saakka Ohjaamotoimintaa on ollut Päijät-Hämeessä tarjolla vain Lahdessa, mutta uudistuksen myötä Ohjaamopisteitä syntyy myös Heinolaan, Hollolaan ja Orimattilaan. Lisäksi nuorten monialaiset palvelut taataan myös muihin työllisyysalueen kuntiin. 

Toukokuussa pidetään työllisyyden henkilöstöpäivä 

Päijät-Hämeen työllisyysalueen seuraava henkilöstön infopäivä pidetään 28.5.2024. Kutsut tapahtumaan välitetään alueen työllisyyspalveluille sekä siirtyvälle Te-henkilöstölle. Tapahtumassa on tarkoitus kehittää yhdessä tulevan työllisyysalueen toimintatapoja.

Uudistuksen myötä myös TE-toimistojen henkilöstö siirtyy valtiolta kuntien palvelukseen. Tarkempaa tietoa työllisyysalueelle siirtyvästä henkilöstä tulee alueelle kesäkuun aikana. Kevään aikana työstetään myös osaamiskartoitusta, joka on tarkoitus lähettää siirtyvälle henkilöstölle kesäkuussa.  

Työllisyysalueen työryhmät jatkavat valmistelua

Työllisyysalueen toimintaa valmistellaan edelleen aihealueittain työryhmissä. Mahdollisten kysymyksien ja ehdotuksien osalta jokaisessa ryhmässä on nimetty yhteyshenkilö.

 

Työryhmät työllisyysalueella:   

 • Valmistelun kokonaiskoordinointi (yhteyshenkilö Susanna Hietala)
 • Talous ja hallinto (yht. Susanna Hietala)
 • Henkilöstö (yht. Susanna Hietala)
 • Hankinnat (yht. Heidi Vuorela)
 • ICT ja tiedolla johtaminen (yht. Susanna Hietala)
 • Työnantajapalvelut (yht. Simo Söderholm)
 • KV-palvelukokonaisuus (yht. Susanna Hietala)
 • Viestintä (yht. Mari Ylä-Uotila)
 • Työsuojelu, työturvallisuus, työhyvinvointi (yht. Susanna Hietala)
 • Henkilöasiakaspalveluprosessit (yht. Heidi Vuorela)
 • Tilat (yht. Susanna Hietala)
 • Nuorten monialainen (yht. Heidi Vuorela)
 • Monialaiset palvelut (yht. Heidi Vuorela)

Työllisyysalueen tarkemmat valmistelukuulumiset UKK-alustalla

Päijät-Hämeen työllisyysalueen työllisyydenparissa työskenteleville sekä siirtyvälle henkilöstölle suunnattua tiedotusta voi edelleen seurata UKK-sivustolla (usein kysytyt kysymykset), johon kootaan valmistelusta ja tulevista työllisyysalueen työsuhteiden näkökulmasta tietoa. Sivustolle on päivitetty uusia kysymyksiä ja myös työllisyydenvalmistelija-Heidin Blogia. 

UKK-sivustolle voit pyytää liittymisoikeutta osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/211f4d30-c7d9-41f1-870c-938461836fd1?displayId=Fin2973610 (huomioithan, että TE-toimistossa työskentelevät henkilöt löytävät UKK-sivuston Taimista).

Julkisten työvoimapalveluiden järjestäminen siirtyy 1.1.2025 alkaen kunnassamme Päijät-Hämeen työllisyysalueen vastuulle. Kokoamme kuulumiskirjeisiin ajankohtaisia työn alla olevia aiheita ja uutisia:

Kuntien ja alueen rooli ovat mietinnässä

Tällä hetkellä on pohdinnassa kuntien omien työllisyyspalveluiden rooli suhteessa työllisyysalueen rooliin. Nykyisen yhteistyösopimuksen mukaan Päijät-Hämeen työllisyysalue toimii työvoimaviranomaisena, jonka vastuulla ovat lakisääteiset työvoimapalvelut. Valmistelutyössä rakennetaan työllisyysalueen ja kuntien yhteistyömallia, jossa kunta voi omalta osaltaan paikallisena toimijana vaikuttaa työnhakijan työllistymiseen ja elinvoiman lisäämiseen omassa kunnassaan.

Työllisyysalueen työryhmät jatkavat valmistelua

Työllisyysalueen toimintaa valmistellaan nyt eri kokonaisuuksien ryhmissä. Mahdollisten kysymyksien ja ehdotuksien osalta jokaisessa ryhmässä on nimetty yhteyshenkilö.

Työryhmät työllisyysalueella:   

 • Valmistelun kokonaiskoordinointi (yhteyshenkilö Susanna Hietala)
 • Talous ja hallinto (yht. Susanna Hietala)
 • Henkilöstö (yht. Susanna Hietala)
 • Hankinnat (yht. Heidi Vuorela)
 • ICT ja tiedolla johtaminen (yht. Susanna Hietala)
 • Työnantajapalvelut (yht. Simo Söderholm)
 • KV-palvelukokonaisuus (yht. Susanna Hietala)
 • Viestintä (yht. Mari Ylä-Uotila)
 • Työsuojelu, työturvallisuus, työhyvinvointi (yht. Susanna Hietala)
 • Henkilöasiakaspalveluprosessit (yht. Heidi Vuorela)
 • Tilat (yht. Susanna Hietala)
 • Nuorten monialainen (yht. Heidi Vuorela)
 • Hyvinvointialueyhteistyö (yht. Heidi Vuorela)

Työllisyysalueen valmistelua johtaa ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat työllisyysalueen jäsenkuntien kuntajohtajat. Helmikuussa ohjausryhmä linjasi alueen työnimenä toimineen Päijät-Hämeen työllisyysalueen olevan jatkossa myös työllisyysalueen virallinen nimi.

Kartoituksessa toimitilat

Suunnittelussa on tällä hetkellä  aluetoimistojen sijoittuminen työllisyysalueelle ja tilojen kartoitus on meneillään parhaillaan. Vaikka työllisyysalueen päätoimipisteet on suunnitelmissa keskittää muutamaan aluetoimistoon, halutaan työvoimapalvelut jalkauttaa tulevaisuudessa jokaiseen kuntaan.

Toukokuulle työllisyyden toimijoiden henkilöstöpäivä

Uudistuksen myötä myös TE-toimistojen henkilöstö siirtyy valtiolta kuntien palvelukseen.

Päijät-Hämeen TE-toimistosta Päijät-Hämeen työllisyysalueelle siirtyvä henkilöstö vahvistuu kevään/alkukesän aikana.

Työllisyysalueellemme on suunnitteilla henkilöstön infopäivä toukokuulle. Ajankohta vahvistuu lähiviikkoina ja tapahtumasta lähetetään kutsut alueen työllisyyspalveluille sekä siirtyvälle Te-henkilöstölle.

Työllisyysalueen tarkemmat valmistelukuulumiset UKK-alustalla

Alueemme työllisyydenparissa työskenteleville sekä siirtyvälle henkilöstölle on rakennettu sisäisen viestinnän tueksi UKK-sivusto (usein kysytyt kysymykset), johon kootaan valmistelusta ja tulevista työllisyysalueen työsuhteiden näkökulmasta tietoa.

UKK-sivustolle voi pyytää liittymisoikeutta osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/211f4d30-c7d9-41f1-870c-938461836fd1?displayId=Fin2973610 (huomioithan, että TE-toimistossa työskenteleville henkilöille on rakennettu oma UKK-palsta Taimiin).

 

Julkaistu 4.3.2024

Kuntakokeilun viimeinen vuosi on alkamassa, ja vuoden 2024 aikana valmistellaan siirtymistä uudelle työllisyysalueelle 1.1.2025.

Valmistelutyötä on jaettu teemoittain eri ryhmiin, joiden tuloksena syntyvät niin henkilöasiakas- kuin työnantaja-asiakaspalvelut. Hyvää yhteistyötä monella osa-alueella tehdään Lahden kaupungin kanssa. Työn täyteinen vuosi luvassa monella tapaa.

Julkaistu 1.2.2024

TE24-uudistus etenee valtuustojen päätösten mukaisesti Päijät-Hämeessä

Työ- ja elinkeinoministeriön 21. marraskuuta 2023 vahvistaman tiedon mukaan Päijät-Hämeeseen muodostuu vuoden 2025 alusta kaksi työvoimaviranomaista: Lahden kaupunki sekä Päijät-Hämeen työllisyysalue, johon kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Vastuukuntana Päijät-Hämeen työllisyysalueella toimii Hollola.

Valmistelutyö jatkuu hyvässä yhteistyössä kuntien, TE-toimiston, ELY-keskuksen sekä Päijät-Hämeen liiton kesken. Valmistelutyötä laajennetaan kattamaan lisäksi myös sidosryhmät.

Työllisyyspäällikön kuulumiset:

Päijät-Hämeessä on valmisteltu yli vuoden ajan kahden alueen mallia, ja kaikkien kuntien tahtotila on, että nämä kaksi aluetta muodostuvat tuottaen lähipalveluja asiakkaille. Maakunnallinen työllistämisen ohjelma tulee takaamaan myös sujuvan yhteistyön maakunnassa, jonka avulla vahvistamme maakuntamme vetovoimaa entisestään.

Julkaistu 24.11.2023

Työllisyyspäällikön kuulumiset:

Päijät-Hämeen työllisyysalueen viimeisten kuntien valtuustojen päätökset ovat juuri nyt käynnissä lokakuun loppua kohti mentäessä. Samaan aikaan on työllisyysalueen valmistelussa aloitettu konkreettinen tulevaisuuden rakentaminen, ja eri aihealueita valmistelevien työryhmien perustaminen on käynnissä.

Julkaistu: syyskuu 2023

Työllisyyspäällikön kuulumiset:

Kesän viimeistä kuukautta elettäessä, katse on vahvasti suunnattu lokakuun loppuun, jolloin Päijät-Hämeen työllisyysalueen valmistelutyö saadaan siihen vaiheeseen, että tarvittava sopimuspaperi voidaan yhdeksän kunnan osalta lähettää valtiovarainministeriöön. Tämän jälkeen alkaa todellinen valmistelutyö, kun työllisyysalueet ovat vahvistuneet vuoden vaihteen jälkeen.

Julkaistu: elokuu 2023

Valtakunnallisesti työllisyysalueita on muodostumassa 44

Työllisyysalueita on muodostumassa Suomeen yhteensä 44. Alueista 31 täytti lain edellyttämän 20 000 henkilön työvoimapohjan sekä laadulliset lisäedellytykset maantieteellisesti yhtenäisestä alueesta ja työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivasta alueesta.

Suurin osa kuntien ilmoittamista alueista täytti lain edellytykset, ja kuuden alueen osalta esitetään poikkeuslupahakemuksen hyväksymistä. Työllisyysalueiden muodostumista käsitteli Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä 21.11.2023.

Aiheeseen voit tutustua lisää: https://tem.fi/-/te2024-suurin-osa-esitetyista-tyollisyysalueista-paasee-jatkamaan-valmistelua