Maisematyöluvat ja puiden kaato

Viimeksi päivitetty: 14.09.2023

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Hae maisematyölupaa Hollolan kunnan rakennusvalvonnan sähköisestä asiointipalvelusta.

 

 

Puunkaato asemakaava-alueella sijaitsevalla omalla kiinteistöllä edellyttää lupaa kunnasta.

Asemakaava-alueella enintään 10 puun kaatamiseen antaa suostumuksen/luvan hortonomi. Yli 10 puun kaatoon, antaa suostumuksen/luvan rakennustarkastaja. Jos kyseessä on jokin epäselvä hanke, naapurin puuttuminen asiaan tms. asian käsittelee rakennustarkastaja.

hortonomi
Pirjo-Riitta Pyysing

maanantai-perjantai
09:00 – 15:00
Puh. 0447801338
pirjo-riitta.pyysing@hollola.fi