Paikkatietoaineistot

Viimeksi päivitetty: 24.10.2023

Hollolan kunta ylläpitää laajasti erilaisia paikkatietoaineistoja. Ylläpidettäviä aineistoja syntyy muun muassa kaavoituksessa, maankäytössä, mittauspalveluissa sekä rakennusvalvonnassa.

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Hollolan kunnan alueella on käytössä ETRS-GK26 koordinaattijärjestelmä. Kunnan alueella käytettävä korkeusjärjestelmä on N2000-korkeusjärjestelmä.

Rajapinnat

Rajapintapalveluiden kautta voit saada sovellukseesi ajantasaisia paikkatietoaineistoja. Hollolan rajapintapalveluita ylläpidetään Lahden kaupungin palvelimella ja niiden käyttö edellyttää paikkatieto-ohjelmistoa (esimerkiksi ArcGIS tai QGIS).

WMS-palvelu (Web Map Service)

WMS-palvelun kautta tarjottavat aineistot ovat rasterikuvia, esimerkiksi taustakarttoja. Palvelussa on tarjolla mm. seuraavia aineistoja:

  • opaskartta
  • ilmakuva
  • maastokartta
  • ajantasa-asemakaava
WMS-palvelu , avautuu uuteen välilehteen