Maanhankinta ja -luovutus

Viimeksi päivitetty: 13.10.2023

Kunta hankkii maa-alueita yhdyskunnan kehitystä varten. Kunnan maanhankinta kohdistuu keskeisille kasvualueille eli alueille, joille on laadittu tai ollaan laatimassa osayleiskaavoja.

Kunta pyrkii hankkimaan kaavoittamatonta maa-aluetta riittävän suurina kokonaisuuksina, jotta:

 • mahdollistetaan asuntoalueiden kokonaisvaltainen ohjaus ja yhteensovittaminen (asuminen/virkistysalueet) yhdyskunnan kokonaisedun mukaisesti
 • mahdollistetaan oikea ajoitus ja taloudellinen toteutus
 • toteutetaan maanomistajien tasapuolista kohtelua
 • varmistetaan arvonnousun saaminen kunnalle kattamaan infrastruktuurin rakentamisen menoja
 • hillitään maan hinnan nousua

Maanhankinta tapahtuu ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin. Kunta voi käyttää myös etuosto-oikeutta etuostolain määrittelemissä puitteissa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää vastikkeellisissa kiinteistökaupoissa, joissa kohteen pinta-ala on yli 5 000 m2 ja kaupan osapuolena ei ole valtio tai sen laitos eikä kyseessä ole lain tarkoittama sukulaisluovutus tai pakkohuutokauppa. Etuosto-oikeutta voi lain mukaan käyttää ainoastaan maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

Kunta hankkii lunastuksin asemakaavoitettua maata omistukseensa vain erityistapauksissa. Näitä voivat olla mm:

 • asemakaava-alueen puistot ja muut viheralueet
 • yleisten rakennusten korttelialueet
 • muut mahdolliset erityistapaukset

Kunta luovuttaa eli vuokraa ja myy asemakaavoitettuja:

 • omakotitontteja
 • rivitalo- ja asuinpientalotontteja
 • kerrostalotontteja
 • yritys- ja teollisuustontteja
 • Tontit

  Tontit

  Lisää tietoa vapaista tonteista.