Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Viimeksi päivitetty: 03.11.2023

Yksityisen hoidon tukea maksetaan lapsesta, joka on vanhempien valitsemassa yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Tukea voi saada vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. Lapsikohtainen yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan yksityisen päivähoidon tuottajalle: yksityiselle päiväkodille, perhepäivähoitajalle, ryhmäperhepäiväkotiin tai kotiin palkatulle työsopimussuhteiselle hoitajalle. Yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta ja mahdollisesta perheen tulojen mukaan määräytyvästä hoitolisästä. Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää haetaan Kelasta, ja päätöksistä sekä maksatuksesta vastaa Kela.

Kotiin palkatun työsopimussuhteisen hoitajan työsopimuksesta ja eläkemaksuista huolehtii perhe, joka toimii työnantajana. Työsopimussuhteisen kotiin palkatun hoitajan kohdalla Kelan lomakkeelle on haettava kunnan hyväksyntä.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Kuntalisän ehdot Hollolassa 1.8.2020 alkaen ovat seuraavat:

  • Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä 350 € kuukaudessa maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta.
  • Kuntalisää maksetaan vain, jos lapsen hoitoaika on yli 25 tuntia viikossa.
  • Kuntalisää ei makseta perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuvasta lapsesta.