Omakotitontit

Viimeksi päivitetty: 18.09.2023

Hollolan kunta vuokraa ja myy tontteja omakotitalojen rakentamiseen asemakaavoitetuilta alueilta, joille on rakennettu kunnallistekniikka valmiiksi.

Hollolalla on monipuolinen tarjonta vapaita tontteja eri puolilla kuntaa.

Vapaat omakotitontit

Uusien omakotitonttien keskitetty haku järjestetään keväisin ja/tai syksyisin erikseen ilmoitettuna hakuaikana. 

Keskitetyllä hakukierroksella jakamatta jääneet tontit sekä peruuntuneiden varausten tai purettujen vuokrasopimusten kautta palautuneet rakentamattomat tontit ovat vapaasti haettavissa ympäri vuoden.

Näitä jatkuvassa haussa olevia tontteja voi hakea kuukausittain.

Sähköiseen tonttien hakupalveluun
 • Omakotitontteihin voi tutustua ja hakea tonttia sähköisen hakupalvelun kautta.

Sähköiseen hakupalveluun

 • Uusien omakotitonttien keskitetty haku järjestetään keväisin ja/tai syksyisin erikseen ilmoitettuna hakuaikana. Omakotitonttien luovutuspäätökset tehdään keskitetyn hakuajan päätyttyä mahdollisimman pian.
 • Keskitetyllä hakukierroksella jakamatta jääneet tontit sekä peruuntuneiden varausten tai purettujen vuokrasopimusten kautta palautuneet rakentamattomat tontit ovat vapaasti haettavissa ympäri vuoden.
 • Näitä jatkuvassa haussa olevia tontteja voi hakea kuukausittain ja hakuaika päättyy jokaisen kuun viimeisenä päivänä. Jatkuvassa haussa olevien tonttien luovutuspäätökset tehdään kerran kuukaudessa alkukuun aikana.
 • Etusijalle ovat hakijat, jotka eivät ole saaneet kunnalta tonttia kymmeneen vuoteen sekä yksityiset hakijat, jotka rakentavat omaan käyttöön. Mikäli samaa tonttia hakee kaksi tai useampi hakija, arpoo kunta tontin saajan näiden hakijoiden kesken. Hakija  laittaa hakemukselle tontit ensisijaisuusjärjestykseen, mikäli hakee useampaa tonttia samassa haussa.
 • Hakijan tulee huomioida, että kauppakirja tai vuokrasopimus tehdään omakotitonttihakemuksessa olevien nimeen.
 • Tonttivaraus on henkilö- ja tonttikohtainen. Varaajalla voi olla vain yksi tontti kerrallaan varauksessa, uutta tonttihakemusta ei siis huomioida ennen kuin varatusta tontista on tehty lainvoimainen vuokrasopimus tai kaupat.
 • Kunta voi hylätä puutteellisia tai vääriä tietoja sisältävän hakemuksen.
 • Tontin varausaika on 6 kuukautta, jonka kuluessa varaajan tulee ilmoittaa, haluaako ostaa vai vuokrata tontin. Mikäli ilmoitusta ei tule varausajan loppuun mennessä, tontin varaus raukeaa ja tontti siirtyy jatkuvasti haettaviin tontteihin.
 • Tontin varausmaksu on 500 euroa, joka maksetaan kunnan tilille ilmoitetun ajan kuluessa tai tontin varaus raukeaa.
 • Varausmaksu hyvitetään lohkomiskulujen laskutuksen yhteydessä, kun kaupat tai vuokrasopimus on tehty.
 • Mikäli varaus raukeaa tai perutaan, jää tontin varausmaksu 500 euroa kunnalle.
 • Tontin varaajan tulee ennen varausajan päättymistä ilmoittaa kuntaan sähköpostilla, haluaako hän vuokrata vai ostaa tontin. Kunta ei muistuta varausajan päättymisestä.
 • Vuokrasopimuksen teko ja kauppojen valmistelu vie aikaa muutaman viikon. Loma-aikoina valmisteluajat voivat olla pidempiäkin, 1-2kk.
 • Tontin vuokra-aika on 45 vuotta.
 • Vuokralaisella on oikeus lunastaa vuokratontti omakseen, kun rakentamisvelvoite on täytetty. Vuokratontin lunastaminen tapahtuu lunastushetken alueellisella vyöhykehinnalla ellei vuokrasopimuksessa ole toisin sovittu.
 • Tontin voi myös ostaa suoraan ilmoittamalla siitä kuntaan varausaikana.

 

 • yhteydenotot tontit@hollola.fi, tai 044780 1443
 • Tontille on rakennettava asemakaavan ja rakennustapaohjeiden mukainen asuinrakennus kolmen (3) vuoden kuluessa tontin luovuttamisesta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa hyväksyttävän käyttöönottotarkastuksen.
 • Hollolan kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta pidentää rakennusaikaa.  Jatkoaika on haettava kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen rakentamisajan umpeutumista.