Esiopetus

Hollolassa esiopetus toteutetaan alkuluokkatoimintana Hollolan kouluilla. Toiminta on esi- ja alkuopetuksen suunniteltua päivittäistä työskentelyä yhteisessä oppimisympäristössä. Esiopetuksessa luodaan perusta lapsen tulevalle koulupolulle.

Tiedotteet

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu esiopetusvuotta edeltävänä keväänä. Esiopetuksen lisäksi perhe voi hakea lapselle esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Tietoa esiopetuksesta

Hollolassa on kaikkien koulujen yhteinen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma. Esiopetus toteutetaan alkuluokkatoimintana.

Esiopetusyksiköt

Esiopetusta toteutetaan Hollolassa kouluilla.

Asiakasmaksut esiopetuksessa

Esiopetus on maksutonta. Mikäli lapsella on lisäksi esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tarve, määräytyy asiakasmaksu sen osalta samoin perustein kuin varhaiskasvatuksessa.

Asiointi ja lomakkeet esiopetuksessa

Esiopetuksen ja kodin välinen viestintä ja asiointi on toteutettu pääsääntöisesti sähköistä asiointia hyödyntäen.

Esioppilaiden opiskeluhuolto

Esioppilaat ovat oikeutettuja oman koulunsa opiskeluhuollon palveluihin. Lisätietoja palveluista saa kouluilta.