Lintuperspektiivistä otettu kuva asuinalueelta.

Kadut ja liikenne

Liikenteen sujuvuus sekä kadut ja niiden kunnossapito ovat merkittävä osa asumisviihtyvyyttä sekä turvallisuutta. Hollolassa liikenne- ja katusuunnittelussa pyritään huomioimaan kaikkien liikennemuotojen tarpeet. LSL:n linjaliikenteen tueksi Hollola järjestää kunnan sisäistä palvelu- ja asiointiliikennettä.

Lintuperspektiivistä otettu kuva asuinalueelta.

Kadut

Asemakaava-alueilla olevista kaduista ja muista yleisistä alueista vastaa Hollolan kunta.

Yleiset tiet

Hollolan kunnan alueella sijaitsevista yleisistä teistä vastaa Uudenmaan ELY-keskus.

Yksityistiet

Yksityisteiden tienpidosta vastaavat yksityisteiden tiekunnat tai tieosakkaat keskenään sopimallaan tavalla.

Joukkoliikenne

Hollolan joukkoliikenne muodostuu seudullisen viranomaisen järjestämästä linjaliikenteestä (LSL), sitä täydentävästä markkinaehtoisesta, yrittäjien tarjoamasta liikenteestä sekä kunnan tarjoamasta palvelu- ja asiointiliikenteestä.

Palveluliikenne

Ennakkoon varattava palveluliikenne Hoppa mahdollistaa arkipäivisin vähintään yhden viikoittaisen edestakaisen yhteyden kylistä Salpakankaalle ja Vesikansasta Lahden keskustaan. Tutustu Hoppaan tarkemmin ja katso hinnat sekä aikataulut.

Asiointiliikenne

Koulupäivinä myös muilla matkustajilla kuin koululaisilla on mahdollisuus hyödyntää koulukuljetusten vapaita paikkoja. Aapeli-asiointiliikenteen kyydit varataan suoraan kuljettajalta. Katso hinnat ja aikataulut.