Ympäristönsuojelu ja valvonta

Ympäristönsuojeluviranomainen vastaa ympäristönsuojelun edistämisestä ja viranomaistehtävistä

Ympäristövalvonnan yhteystiedot

Hollolan kunnan ympäristövalvonnan yhteystiedot ja tehtävät sekä tietoa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä yleisesti

Jätteet ja jätevedet

Tietoa jätelain valvonnasta, yleisötilaisuuksien jätehuollosta sekä haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä Hollolan kunnassa.

Ympäristönsuojelumääräykset ja taksat

Ympäristönsuojelumääräysten avulla ehkäistään ympäristön pilaantumista. Taksoissa määritellään ympäristönsuojeluviranomaisen hinnasto.

Vesiensuojelu ja luonnonsuojelu

Vesiensuojelun ja luonnonsuojelun asioita Hollolan ympäristönsuojeluviranomaisen osalta liittyen esimerkiksi pohjavesiin ja vesistöihin

Melu ja ilmanlaatu

Ympäristönsuojeluviranomainen vastaa osaltaan meluhaittoihin, savu- ja hajuhaittoihin sekä ilmanlaatuun liittyvistä asioista.

Luvat ja ilmoitusasiat

Ympäristösuojeluviranomainen myöntää esimerkiksi ympäristölupia ja maa-ainesten ottoon liittyviä lupia sekä käsittelee ilmoituksia