Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Viimeksi päivitetty: 06.09.2023

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen lähikoulussa ja ympärivuorokautista päivähoitoa tarvitsevien esioppilaiden osalta Salpakankaan koulussa. Perhe ei voi irtisanoa paikkaa lapsen siirtyessä päiväkodista/perhepäivähoidosta esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Hoitosuhde kuntaan jatkuu ja vain paikka vaihtuu uuden toimintakauden alkaessa koululle. Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen maksu määräytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen mukaisesti.