Meluilmoitus

Viimeksi päivitetty: 24.10.2023

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tai tapahtumasta on tehtävä ilmoitus (nk. meluilmoitus) kunnan ympäristövalvontaan, tai alueelliselle ELY-keskukselle mikäli toiminta sijoittuu usean kunnan alueelle. Kirjallinen ilmoitus on tehtävä muun muassa rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan alkamista. Ympäristöhallinnon sivuilta löytyy ohjeet ja lomakkeet ilmoituksen tekemiseen. Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin meluilmoituspäätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen kuulee ilmoituksen johdosta tarvittaessa muita viranomaisia ja/tai asianosaisia ja tekee päätöksen, jossa se voi antaa toiminnalle tarpeellisia tarkempia määräyksiä. Meluilmoituspäätöksestä laskutetaan Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on  esitetty poikkeuksia, joiden osalta meluilmoitusta ei tarvitse tehdä. Ilmoitusta ei myöskään tarvitse tehdä toiminnasta, johon on haettu ympäristölupa. Yksityishenkilöiltä ei edellytetä meluilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Ympäristönsuojelumääräykset, 21 § Poikkeaminen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusmenettelystä

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavissa tapauksissa:

  • ilotulituksesta
  • 1-2 päivää kestävästä sirkuksesta, tivolista, teatterista tai vastaavasta
  • äänenvahvistinten ja äänentoistolaitteiden tilapäisestä käytöstä ulkotiloissa taajaan rakennetun alueen torilla, urheilukentällä tai muulla yleisökäyttöön tarkoitetulla tai soveltuvalla paikalla arkisin ja lauantaisin klo 7.00-22.00 ja sunnuntaisin klo 12.00- 20.00
  • rakentamiseen liittyvästä räjäytystyöstä, jota tehdään klo 8.00-18.00 ja jonka kesto on alle kaksi viikkoa
  • rakentamiseen liittyvästä louhinnasta, lyöntipaalutuksesta tai muusta vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta työstä, jota tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 21.00 ja jonka kesto on alle kaksi viikkoa
  • rakennus- ja purkutyöstä, joka tehdään niin, että erityisen häiritsevää melua aiheuttavat työvaiheet tehdään arkisin klo 7.00 – 18.00.

Rakentamiseen liittyvää kivenmurskausta voi tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 21.00 kahden viikon ajan pohjavesialueen ulkopuolella, alueella jolla ei ole häiriintyviä kohteita.

Edellä mainitut työt eivät saa aiheuttaa pölyhaittaa.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi myös velvoittaa tekemään ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäisistä tapahtumista ja töistä, jos niiden arvioidaan aiheuttavan erityisen häiritsevää melua lähialueelle.