Tapaturmat

Viimeksi päivitetty: 18.06.2024

Lapset ovat vakuutettuja tapaturmien varalta varsinaisina varhaiskasvatus- ja kouluaikoina sekä välittömillä toimintayksiköihin liittyvillä matkoilla, esimerkiksi matkalla kotoa varhaiskasvatuspaikkaan tai kouluun.

Vakuutus kattaa myös leikkitoiminnan, koululaisten iltapäivätoiminnan ja muun koulun lukuvuosisuunnitelman mukaisen toiminnan, kuten mm. leirikoulut ja kevätretket kotimaassa ja ulkomailla. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa sairastumisesta aiheutuvia kuluja eikä matkatavaroita. Vakuutus ei koske Suomen harrastamisen mallin mukaista toimintaa tai harrastamiseen liittyviä matkoja.

Oppilaiden käytännön harjoittelutyön aikana on voimassa lakisääteinen vakuutus (tet-jaksot, kädentaitoaineet, laboratoriotyöt).

Ohjeita tapaturman sattuessa:

  • tapaturmasta on ilmoitettava hoitajalle/luokanopettajalle/luokanvalvojalle
  • lapsi on ohjattava julkisen tai yksityisen terveydenhoidon piiriin: kouluterveydenhoitajalle, terveys- tai lääkärikeskukseen, keskussairaalaan tai hammashoitolaan, tapaturman laadusta ja vakavuudesta riippuen
  • vahingon korvauskäsittely edellyttää vahinkoilmoituksen täyttöä (lomakkeen saa hoitopaikasta/koulusta)
  • vahinkoilmoituksen täyttää hoitaja/opettaja sekä lapsen huoltajat 
  • varhaiskasvatuspaikka/koulu toimittaa vahinkoilmoituksen hyvinvointipalveluihin 
  • hyvinvointipalvelut lähettää ilmoituksen vakuutusyhtiöön
  • vakuutusyhtiö tekee päätöksen