Kodin ja koulun yhteistyö

Viimeksi päivitetty: 25.03.2024

Yhteistyöllä tuetaan kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.

Kodin ja koulun yhteistyö perustuu vastavuoroisuuteen ja keskinäiseen arvostukseen.
Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Hänen on myös huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

Opetussuunnitelmaan perustuva koulujen lukuvuosisuunnitelma näkyy Wilmassa vuosisuunnittelu-välilehdellä. Suunnitelmassa kuvataan koulun toiminnan käytännönjärjestelyt lukuvuoden osalta. Opettajat tekevät kodin ja koulun välistä yhteistyötä yhteissuunnittelutyöajalla.

Vanhempainilloista ja muista kodin ja koulun yhteisistä asioista tiedotetaan Wilman kautta.

Wilmaan kirjautuminen , avautuu uuteen välilehteen

Poissaoloihin puuttuminen

Perusopetuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan kaikissa Suomen peruskouluissa tulee

  • ennaltaehkäistä ja vähentää koulupoissaoloja suunnitelmallisesti
  • kehittää kouluyhteisöjen myönteistä toimintakulttuuria.
  • lisätä kaikkien kouluyhteisöjen jäsenten osallisuutta ja oppilaiden hyvinvointia. 

Kouluun kiinnittymisen tukemiseksi ja poissaolojen vähentämiseksi Päijät-Hämeessä otettiin elokuussa 2023 käyttöön yhtenäinen poissaoloihin puuttumisen malli kaikissa peruskouluissa.

Päijät-Hämeen poissaoloihin puuttumisen mallin portaat
Poissaoloihin puuttumisen malli , avautuu uuteen välilehteen Esi- ja perusopetussuunnitelma – PDF , avautuu uuteen välilehteen