Kodin ja koulun yhteistyö

Viimeksi päivitetty: 20.06.2024

Yhteistyöllä tuemme kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea.

Yhteistyömme edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä.

Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulujemme toimintakulttuuria.

Kasvatusyhteistyön avulla lisäämme niin oppilaan, luokan kuin koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.

Kodin ja koulun yhteistyö perustuu Hollolassa vastavuoroisuuteen ja keskinäiseen arvostukseen. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Hän huolehtii siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Koulumme tukevat kotien kasvatustehtävää ja vastaavat oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

Opetussuunnitelmaan perustuvaan koulujen lukuvuosisuunnitelmaan voit tutustua Wilmassa Vuosisuunnittelu-välilehdellä. Suunnitelmassa kuvataan koulun toiminnan käytännönjärjestelyt lukuvuoden osalta. Opettajat tekevät kodin ja koulun välistä yhteistyötä yhteissuunnittelutyöajalla.

Vanhempainillat kokoavat vanhemmat yhteen

Yhteistyö perustuu luottamukseen!

Vanhempainilloista ja muista kodin ja koulun yhteisistä asioista saat tietoa Wilman kautta sekä koulusi rehtorilta ja opettajilta.

Toimiva viestintä on oleellinen osa kodin ja koulun yhteistyötä

Wilman kautta tavoitat koulun koko henkilökunnan ja oppilashuollon. Oppimisen tuen suunnittelu ja toteutus perustuvat aina oppilaan tarpeisiin. Yhteistyötä tehdään usein moniammatillisesti.

Lapsen sairauspoissaoloista on tärkeää ilmoittaa viipymättä koululle. Se hoituu kätevästi Wilman tuntimerkinnät-välilehdellä tai Wilma-apissa.

Koulukuljetuksiin liittyvät muutokset hoidetaan MunAppin kautta. Niistä saat lisätietoa Koululaiskuljetukset-sivulta.

Koulun toimintaa ohjaa Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma , avautuu uuteen välilehteen

Kodin ja koulun yhteistyön kulmakiviä erityisesti näin digitaalisella aikakaudella ovat avoin viestintä ja yhteiset säännöt. Yhdessä luomme turvalliset ympäristöt ja inspiroivat mahdollisuudet oppimiselle. Vinkkejä digilaitteiden valvontaan ja ruutuajan asetuksiin löydät linkkilistasta. Teknologian hyödyntämisestä oppimisen tukena voit lukea lisää täältä:

Digitalisaatio opetuksessa , avautuu uuteen välilehteen