Luonnonsuojelualueet

Viimeksi päivitetty: 13.09.2023

Luonnonsuojelualueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueilla huolehditaan lisäksi kansallismaiseman, kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä. Erilaisia luonnonsuojelualueita ovat esimerkiksi kansallispuistot, Natura 2000 -verkoston kohteet ja yksityismaiden luonnonsuojelualueet.

Hollolan alueella on suojeltu niin vesialueita, soita kuin esimerkiksi Pirunpesän alue kallioineen ja rotkoineen. Kutajärven alue ja Tiirismaa ovat Natura 2000 -verkoston kohteita. Luonnonsuojelualueisiin voi tutustua esimerkiksi Sykkeen Karpalo-karttapalvelussa tai Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna-karttasovelluksessa. Tarkempia tietoja osasta Hollolan luonnonsuojelualueista löytyy myös Lahden seudun luonto -sivustolta.

Hämeen ELY-keskus edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä sekä maiseman suojelua alueellaan sekä vastaa esimerkiksi yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisesta. Yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta voi lukea lisää ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen sivuilta.