Digitalisaatio opetuksessa

Digitaaliset välineet ja oppimateriaalit ovat tärkeä osa peruskoulujen opetusta tänä päivänä. Koulun on annettava opetusta, joka on nykyaikaista, motivoivaa ja valmentaa työelämää varten. Hollolan kunnassa oppilaat ovat  käyttäneet sähköistä M365-ympäristöä vuodesta 2017 lähtien. Vuodesta 2022 lähtien on ryhdytty hankkimaan henkilökohtaisia laitteita (3-6 luokilla iPad ja 7-9 luokilla kannettava tietokone).

Vuonna 2025 kaikilla hollolalaisilla 3-9.-luokkalaisilla on oma päätelaite.
Lapsen sormet valitsemassa kuvaketta tabletin ruudulla.

Hollolassa tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Ajattelemme, että digilaitteet monipuolistavat ja tukevat perinteisempää oppimista ja opetusta. 

Haluamme kuitenkin korostaa, että oppilaat tarvitsevat myös digilepoa.

Suurin osa opetuksestamme onkin edelleen opettajan ja oppilaan välistä aitoa vuorovaikutusta ilman digilaitteiden läsnäoloa.

Tieto- ja viestintäteknologian avulla oppilaita kannustetaan aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään yhteisöllisenä työvälineenä, minkä kautta vahvistetaan vuorovaikutustaitojen ja ajattelun taitojen kehittymistä. TVT-taitoja opitaan hyödyntämään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana koulun arkea.

Hollolan kouluissa on

Sähköiset oppimisympäristöt ja oppimateriaalit ovat verkossa toimivia palveluita, joita käytetään opiskelussa. Ne tarjoavat sopivia työkaluja koulutöiden tekemiseen ja tallentamiseen sekä vuorovaikutukseen toisten kanssa. Ympäristöihin kirjaudutaan aina henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Hollolan peruskouluissa on käytössä seuraavat sähköiset palvelut ja oppimisympäristöt:

Desku

Deskun kautta oppilaat kirjautuvat koulussa käytettäviin digitaalisiin palveluihin.

Wilma

Wilmaa käytetään kodin ja koulun yhteistyön välineenä.

M365

Microsoftin digitaalista sovellusympäristöä käytetään monipuolisesti oppimisessa ja sen tukena.

Ville

Ville sisältää valmiiksi laadittuja opintopolkuja esimerkiksi matematiikasta, ohjelmoinnista ja äidinkielestä. Oppimisympäristö on kehitetty Turun yliopistossa.

Adobe Express

Pilvipohjaisella suunnittelualustalla  voidaan luoda videoita, PDF-tiedostoja, grafiikkaa ja muita digitaalisia sisältöjä. Ympäristössä on turvallista harjoitella mm. kuvanmuokkausta ja muita generatiivisen tekoälyn ominaisuuksia.

Näppistaituri

Kymmensormijärjestelmän harjoittamiseen tarkoitettu sovellus. Ympäristöön kirjaudutaan Deskun kautta MPASSid:n avulla.

Ohjeita kirjautumiseen löydät täältä.

Näiden lisäksi kouluilla on käytössä sähköisiä oppikirjoja/tehtäviä. Sähköisten oppikirjojen käyttö vaihtelee oppiaineittain. Hollolan kunnassa yleisimmin käytössä olevat sähköiset oppikirjasarjat ovat:

  • Otava
  • SanomaPro

Oppilasagentit

Oppilasagentit tukevat digitaalista työskentelyä kaikilla kouluilla. Heitä ohjaavat ja kouluttavat koulujen tutoropettajat. Oppilasagentit valitaan syksyllä vapaaehtoisten joukosta.

Tutoropettajat

Koulujen tutoropettajat tarjoavat digipedagogista vertaistukea sekä suunnittelevat ja toteuttavat oppimiskokonaisuuksia. Tutoropettajat ohjaavat oppilasagentteja.

Digiryhmä

Kunnan digiryhmä koostuu koulujen TVT-vastaavista, tietohallinnon asiantuntijoista, varhaiskasvatuksen edustajista ja hyvinvoinnin palvelualueen suunnittelijasta. He auttavat ja opastavat kouluilla laitteisto- ohjelmisto- ja järjestelmäasioissa sekä toimivat erilaisissa verkostoissa.

Kouluilla on käytössään yhteensä seitsemän erilaista pakettia, jotka kiertävät laaditun aikataulun mukaisesti eri kouluissa lukuvuoden aikana.

Paketit sisältävät Bee Bot, Sphero Indi ja Lego Spike-robotteja, VR-laseja, erilaisia lautapelejä sekä välineitä ohjelmointiin ja valokuvaukseen liittyen. Paketeissa on myös erilaisia toimintamattoja, -laattoja ja ohjekortteja sekä haasteita toiminnallisen ja itsenäisen työskentelyn tueksi.

Tietoturva digioppimisympäristöissä , avautuu uuteen välilehteen