Musiikkipainotteinen opetus

Viimeksi päivitetty: 08.12.2023

Hollolan musiikkipainotteiset luokat kolmannesta yhdeksänteen vuosiluokkaan toimivat Salpakankaan koulussa. Toisen luokan oppilas voi hakea elokuussa aloittavalle musiikkipainotteiselle kolmannelle luokalle Salpakankaan kouluun. Hauista ilmoitetaan tarkemmin Wilman kautta ja ne ajoittuvat alkuvuoteen. Oppilaaksi otetaan vain kunnassa asuvia oppilaita.

Musiikkiluokalla lauletaan ja soitetaan, kuunnellaan, liikutaan, leikitään ja eletään musiikin parissa. Oppilas saa monipuoliset valmiudet itsensä ilmaisemiseen musiikin avulla yhdessä toisten kanssa toimien. Esiintymiset kuuluvat olennaisena osana musiikkiluokan ohjelmaan.

Musiikkiluokalla harjoitellaan soittamaan erilaisia soittimia.

Musiikkipainotteiselle luokalle hakuaika on 8.1.-22.1.2024 (klo 15 mennessä). Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella Wilman kautta.

Musiikkipainotteiselle luokalle valitaan 20-24 oppilasta. Musiikkipainotteiseen opetukseen haetaan toisen
vuosiluokan tammikuussa. Oppilaat valitaan valintakokeiden perusteella. Valintakokeet pidetään
helmikuun alussa ja niistä tiedotetaan toisen vuosiluokan oppilaille Wilmassa.

Kunta voi järjestää lisäksi yhden erillisen yhteisen valintakoetilaisuuden niille luokalle hakeville oppilaille,
jotka ovat olleet sairaana valintakoepäivänä. Tähän koetilaisuuteen osallistumisen edellytyksenä on
oppilaan esittämä lääkärintodistus esteestä osallistua varsinaiseen valintakokeeseen

Mahdolliset täydennyshaut ylemmille vuosiluokille tehdään samoin perustein kuin 3. luokalle valittaessa.

Valintakokeessa mitataan oppilaan taipumuksia musiikin eri osa-alueilla seuraavasti:

Laulu 10 pistettä
Sävelen toisto 3 pistettä
Sävelaiheen toisto 13 pistettä
Rytmin toisto 13 pistettä
Yhteensä 39 pistettä

Valintakokeen perusteella valitaan 20-24 oppilasta testien mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Valituksi
tulemisen edellytyksenä on kuitenkin, että hakija on saanut valintakokeesta vähintään 20 pistettä. Jos 20
pistettä saavuttaneita on yli 24, valintapäätös tehdään seuraavasti: Tasapisteissä olevien oppilaiden osalta
valintajärjestys määräytyy laulu -osa-alueen pisteytyksen perusteella. Mikäli tällöin ollaan tasapisteissä,
seuraavaksi ratkaisee sävelaiheen toisto -osa-alue ja seuraavaksi arpa.

Mahdolliset täydennyshaut ylemmille vuosiluokille tehdään samoin perustein kuin 3. luokalle valittaessa.