Liikunta

Viimeksi päivitetty: 21.12.2023

Hollolassa liikuntapainotteista opetusta järjestetään Heinsuon koulussa vuosiluokille 5-9. Jokaisella vuosiluokalla on yksi painotetun liikunnanopetuksen luokka.

Liikuntapainotteiseen opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia. Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan oppilaaksiotosta päättää rehtori.

Liikuntapainotteiselle luokalle hakuaika on 8.1.-22.1.2024 (klo 15 mennessä). Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella Wilman kautta.

Liikuntapainotteiselle luokalle voivat hakea 4. vuosiluokan keväällä ne oppilaat, joiden opetus on suunniteltu järjestettäväksi tai pystytään järjestämään yleisopetuksen luokan yhteydessä. Luokalle oppilaat (24) valitaan valintakokeiden perusteella. Valintakoe pidetään kalenterivuoden alussa helmikuussa (viikot 5-6) ja kokeesta tiedotetaan 4. vuosiluokan oppilaita Wilmassa. Kunta voi järjestää lisäksi yhden erillisen yhteisen valintakoetilaisuuden niille luokalle hakeville oppilaille, jotka ovat olleet sairaana valintakoepäivänä. Tähän koetilaisuuteen osallistumisen edellytyksenä on oppilaan esittämä lääkärintodistus esteestä osallistua varsinaiseen valintakokeeseen.

Valintakokeessa mitataan oppilaan taipumuksia liikunta oppiaineena perusteiden mukaisesti. Valintakokeessa huomioidaan oppilaan liikunta- ja lajitaitojen lisäksi myös opetussuunnitelman mukaisia liikunnan työskentelytaitoja.

Mikäli eri vuosiluokilta vapautuu vapaita oppilaspaikkoja painotettuun liikunnanopetukseen, voidaan paikkoja täyttää täydennyshakujen kautta. Mahdolliset täydennyshaut vuosiluokille 6–9 tehdään samoin perustein kuin 5. luokalle valittaessa.

Liikuntataidot (36 pistettä)

Kehonhallinta 8 pistettä.

Kestävyys 8 pistettä.

Välineenkäsittelytaidot 8 pistettä.

Luistelu 6 pistettä.

Uinti 6 pistettä.

Työskentelytaidot (12 pistettä ja hakijan on osiosta saatava yli 4 pistettä, jotta voi tulla valituksi):

Ryhmätehtävä (9p): turvallinen ja asiallinen toiminta, ohjeiden kuuntelu ja noudattaminen, vastuu omasta toiminnasta erilaisissa tilanteissa.

Lajitesteissä arvioitavien työskentelytaitojen osuus (3p)

Yhteensä: 48 pistettä.

Valintakokeen perusteella valitaan oppilaat testien mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Valituksi tulemisen edellytyksenä on kuitenkin, että hakija on saanut työskentelytaidoista yli 4 pistettä. Tasapisteissä olevien oppilaiden osalta valintajärjestys määräytyy kestävyys osion pisteiden mukaan. Mikäli tällöin ollaan tasapisteissä, seuraavaksi ratkaisee kehonhallinta osion pisteytys ja seuraavaksi arpa.