Saksa A2-kieli

Viimeksi päivitetty: 14.03.2024

Peruskoulun 4.luokalta alkaen vapaaehtoisena A2-kielenä tarjotaan Vesikansan kouluilla mahdollisuutta opiskella saksan kieltä kaikille niille, jotka haluavat opiskella toista pitkää kieltä englannin kielen rinnalla. A2-kielen opiskelu kestää koko perusopetuksen loppuun asti. Painotettuun opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia.

Haku A2-kielen opiskeluun toteutetaan 3.vuosiluokan keväällä. Opiskelua varten muodostetaan yksi opetusryhmä ja ryhmän koko on sivistyslautakunnan määrittämä 20-24 oppilasta. Ryhmä perustetaan, mikäli määräaikaan mennessä hakeneita on vähintään 6 oppilasta. Mikäli hakijoita on yli määritellyn ryhmäkoon, valitaan oppilaat luokalle arpomalla. Kalliolan koulussa järjestettävän valinnaisen kielen opiskelu lisää oppilaan viikkotuntimäärää alakoulussa kahdella tunnilla vuosiluokilla 4-6.

Hakuajasta ja hakeutumisesta tiedotetaan Vesikansan koulujen 3. luokan oppilaita ja huoltajia Wilma-käyttöliittymän kautta maaliskuun aikana.

Lisätietoja: Kalliolan rehtori Aarne Ylipiha.