Säännöt ja ohjeet

Digilaitteet monipuolistavat ja rikastuttavat opiskelua. Ne auttavat sinua oppimaan uusia asioita ja kehittämään tärkeitä taitoja. On tärkeää harjoitella digilaitteiden käyttöä, jotta voit hyödyntää niitä tehokkaasti ja vastuullisesti.

Digisääntöjen ja ohjeiden noudattaminen takaa turvallisen ja sujuvan oppimisympäristön kaikille. Kun noudatat sääntöjä, digilaitteet pysyvät hyvässä kunnossa ja kaikkien käytettävissä. Mikäli kohtaat ongelmia, puhu niistä aikuisen kanssa.

 1. Laitteita käsitellään ja säilytetään huolellisesti.
 2. Laitteita käytetään opettajan luvalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
 3. Toisen laitetta ja käyttäjätilejä ei saa käyttää tai ottaa haltuun.
 4. Laitteilla ei saa valokuvata, videoida tai äänittää toista henkilöä ilman lupaa. Myös materiaalin jakaminen ja levittäminen ilman lupaa on kiellettyä.
 5. Laitteita ja ohjelmistoa ei saa käyttää toisen vahingoittamiseen tai kiusaamiseen.
 6. Oppilaan on poistettava sopimaton ja luvaton materiaali laitteesta välittömästi.
 7. Koulun laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen hoidetaan koulun toimesta. Omien laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen on huoltajan vastuulla.
 8. Opettajalla on oikeus ottaa väliaikaisesti haltuunsa laite, jolla oppilas häiritsee opetusta ja oppimista.
 1. Kannettavalle tietokoneelle kirjaudutaan aina omilla M365-tunnuksilla.
 2. Tunnukset saat opettajaltasi.
 3. Kaikkiin digitaalisiin palveluihin ja sovelluksiin kirjaudutaan ensisijaisesti verkkotyöpöytä Deskun kautta. Deskuun kirjaudutaan omilla M365-tunnuksilla osoitteessa hollola.desku.fi.
 4. Jos kirjaudut Deskuun koulun iPadilla, niin muista käyttää yksityisen selauksen tilaa. (Ohje)
 5. Kolmannen luokan alussa kaikkien oppilaiden pitää vaihtaa M365-salasana niin, että se on vähintään 8 merkkiä pitkä, sisältää isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita. Hyvä salasana on helppo muistaa, mutta muiden vaikea arvata. Älä sisällytä salasanaasi omaa nimeäsi. HUOM! Salasanan vaihto onnistuu vain koulussa ja oppilasverkossa. Salasanaa ei kannata vaihtaa koskaan M365-kotisivulta, koska silloin se ei välttämättä toimi oppilaskoneelle kirjauduttaessa.
 6. Opettele muistamaan salasanasi ulkoa. Tarvittaessa voit säilyttää sitä turvallisessa paikassa. Salasanan voit tallentaa esimerkiksi omaan tai huoltajan puhelimeen. Pidä tunnus ”mukana” jokaisella oppitunnilla.
 7. M365-salasana on henkilökohtainen, eikä sitä saa kertoa tai lainata edes parhaalle kaverille.
 8. Jos olet unohtanut salasanan, niin kerro siitä välittömästi opettajalle. Tarvittaessa koulun Digivastaava luo sinulle uuden salasanan.

Sitoumus koskien lainaksi saatavaa digilaitetta

Huoltaja allekirjoittaa sopimuksen Wilman sähköisellä lomakkeella ennen laitteen luovuttamista.

Hollolan kunta antaa oppilaalle digilaitteen (sis. laturin) henkilökohtaiseen käyttöön. Niiden tarkoitus on monipuolistaa ja rikastuttaa opiskelua. Jotta oppilas voi saada laitteen käyttöönsä, hänen ja huoltajan on sitouduttava seuraaviin käyttöohjeisiin.   

 1. Koulu hankkii laitteeseen opetuksen kannalta välttämättömät ja tarpeelliset ohjelmistot sekä sovellukset ja huolehtii niiden asentamisesta. Laitteelle ei saa itse ladata/asentaa sovelluksia, eikä muuta opetukseen kuulumatonta materiaalia. 
 2. Laitetta käytetään opettajan antamien ohjeiden mukaan.   
 3. Laitetta säilytetään koulupäivän aikana opettajan antamien ohjeiden mukaan.  
 4. Laite on ladattava koulupäivän jälkeen, jotta se on valmis seuraavana päivänä käyttöä varten.   
 5. Laitteelle ei tallenneta tekijänoikeussäännösten vastaista tai laitonta aineistoa.   
 6. Laitetta ei saa käyttää laittomaan tarkoitukseen. Oppilaan huoltaja ja opettajat yhteistyössä huolehtivat siitä, että oppilas ymmärtää laillisen käytön rajat.   
 7. Laitetta ei saa luovuttaa muiden käyttöön.   
 8. Laitetta kuljetetaan aina koulusta saadussa suojassa.   
 9. Koulu ei vastaa laitteessa olevista oppilaan henkilökohtaisista tiedostoista.   
 10. Huoltaja on vastuussa laitteen käytöstä kouluajan ulkopuolella. Esimerkiksi ruutuaikarajoitusten tekeminen iPadeille on huoltajien vastuulla. https://support.apple.com/fi-fi/108806 
 11. Laitetta ei saa jättää vartioimatta tai näkyville autoon tai muuhun kulkuneuvoon tai julkiseen tilaan.    
 12. Huoltajan tulee ilmoittaa laitteen katoamisesta, varkaudesta tai vahingosta kouluun välittömästi. Laite tyhjennetään etänä välittömästi. Selvitys tapahtuneesta vahingosta tai katoamisesta lähetetään Wilma-viestin kautta koulun rehtorille ja oppilaan omalle opettajalle. Huoltajat voivat tehdä ilmoituksen omaan vakuutusyhtiöön sekä tehdä tarvittaessa varkaudesta rikosilmoitus.    
 13. Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän ei noudata edellä mainittuja ohjeita ja laite rikkoutuu huolimattomuuden seurauksena. Korvattava summa on maksimissaan 100 euroa. Tämä yläraja ei ole voimassa, jos voidaan osoittaa, että laitteen rikkoutuminen on tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheutettu. Oppilas on silloin velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon vahingonkorvauslain mukaisesti.    
 14. Laite kerätään kesäloman ajaksi pois.