Kutajärven luontopolku – 2,8 km

Viimeksi päivitetty: 09.01.2024

Kutajärvi on pieni mutta upea luontokohde, jossa kannattaa ehdottomasti piipahtaa.

Monni Himari, Kaikokaipuu-bloggaaja


Kutajärvi sijaitsee Hollolan kirkonkylän ja kuntakeskuksen välissä. Järvi on osa isompaa, Kutajärven alue -nimistä Natura 2000 -aluetta. Alueeseen kuuluu Kutajärven lisäksi neljä erillistä lahtea Vesijärvellä. Vesijärvi on laaja pohjavesivaikutteinen, vesikasvistoltaan arvokas järvi ja lintulahdet ovat myös poikkeuksellisen monipuolisia vesikasvilajistoltaan. 

Kutajärven alue on kansainvälisesti arvokas lintuvesialue. Kutajärven pinta-ala on noin 1,5 km2. Järven rannat ovat osittain hyvin umpeenkasvaneet ja soistuneet. Järvi on merkittävää lintujen tarkkailualuetta. Kutajärven alue on suojeltu luonnonsuojelu-, rakennus- ja vesilailla. Linnustoon vaikuttavat toimet ovat kiellettyjä, näitä ovat esimerkiksi ruoppaus ja kuivatus. 

Vesijärvisäätiö , avautuu uuteen välilehteen

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

Kastari-Hatsina-Kutajoen maisema-alue on yksi Suomen valtakunnallisesti arvokkaaksi määritellystä maisema-alueesta. Maisema-alueen arvo perustuu viljelymaiseman ohella perinteiseen rakennuskantaan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Lisäksi arvoon vaikuttaa monimuotoinen ja kulttuurivaikutteinen luonto. 

Kastari-Hatsina-Kutajoen maisema-alueella (Uskila, Hatsina, Sairakkala, Kastari, Pyhäniemi, kirkonkylä) avautuvat kauniit hämäläiset viljelysaukeat. Kulttuurihistorialliset kohteet arvokkaine rakennuksineen ja muinaisjäännöksineen ovat keskittyneet lähinnä kirkonkylän tienoille. Luonnonpiirteistä hallitsevat Salpausselän metsäiset harjumuodostelmat sekä Vesijärvi. Muita merkittäviä vesistöjä ovat mm. linnustollisesti arvokkaat Kutajärvi ja Sairakkalanjärvi sekä Kiikunlähde.

216 lintulajia ja eteläisiä harvinaisuuksia 

Pesimälinnustoon kuuluu lokkilintuja, vesilintuja, kahlaajia ja varpuslintuja. Kosteikkolinnustoon kuuluvat myös kaulushaikara, kurki, luhtakana ja ruskosuohaukka. Runsaimmat lajit ovat ruokokerttunen ja pajusirkku, jotka viihtyvät ruoko- ja pensaikkoluhdissa, mutta myös naurulokki elää muutamassa pienessä yhdyskunnassa kortteikkoalueilla ja osmankäämisaarekkeissa.

Alueen harvinaisia lintuja:  

 • kalatiira 
 • kaulushaikara 
 • kurki 
 • liro 
 • luhtahuitti 
 • mehiläishaukka 
 • mustakurkku-uikku 
 • mustatiira 
 • ruskosuohaukka

 • 2,8 km
 • Lintutorni
 • Tulipaikka
 • Salpausselkä Geopark
 • Retkeily
 • Lintujen tarkkailu
 • Suojelualue

Reitille pääsee jalan, kävellen, pyörällä tai autolla sekä joukkoliikenteellä.

 • Pysäköi merkitylle alueelle
 • Yksityisalueille meno kielletty
 • Pidä eläimet kytkettyinä
 • Kunnioita luontoa ja siellä kulkijoita
 • Tulen teko alueella kielletty
 • Hätätilanteessa soita 112
 • Nauti luonnosta ja sen puhtaudesta

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen kansalaisen oikeuksia käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Poikkeuksena kuitenkin esimerkiksi puolustusvoimien alueet.

Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä niiden käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. Jokamiehenoikeuksiin sisältyy kuitenkin aina vaatimus harmittomuudesta. Oikeutta ei saa käyttää haittaa tai häiriötä tuottavalla tavalla. Nämä oikeudet ja rajoitukset koskevat kaikkia.

Kutajärven alueella jokamies:
 • Välttää liikkumista järvellä lintujen pesimisaikaan tai ainakin pyrkii liikkumaan häiritsemättä pesiviä lintuja ja poikasia
 • Liikkuu vain pitkospuureiteillä
 • Käyttää vesillä liikkuessaan soutuvenettä, sillä moottoriveneily Kutajärvellä on kielletty
 • Harrastaa vain mato-ongintaa tai pilkkimistä, koska muu kalastus on luvanvaraista
 • Ei roskaa ympäristöä
 • Ei taittele oksia, ei katko pieniä puita eikä kerää kasveja polun varrelta
 • Ei metelöi
 1. Olet vieraana lintujen levähdys- ja pesimäalueella. Kunnioita lintujen kotirauhaa!
 2. Olemalla mahdollisimman hiljaa ja huomaamattomasti voit nähdä enemmän. Silloin otat huomioon lintujärven asukkaat ja muut tornin käyttäjät.
 3. Linnut huomaavat tulosi ja tottuvat Sinuun vähitellen. Jos odotat ainakin puoli tuntia, useimmat tornin ympäristön linnut ovat tulleet taas esille.
 4. Paljain silmin lintutornista näkee yleensä vähän. Ota kiikari tai kaukoputki mukaan aina kun mahdollista.
 5. Lintutorneilla on kuvaukset tavallisimmin nähtävistä ja kuultavista lajeista. Lintukirja kannattaa kuitenkin varata retkelle mukaan.
 6. Liiku tornissa mahdollisimman vähän ja varovaisesti muiden katsoessa lintuja. Liikkuminen tärisyttää tornia ja tekee kiikarilla tai kaukoputkella katsomisen lähes mahdottomaksi.
 7. Kertomalla muille huomaamistasi linnuista tai eläimistä jaat havaintosi ilon.
 8. Tornilla kannattaa käydä vaihtelevissa oloissa. Voit yllättyä, miten paljon näkymät vaihtelevat eri vuosina samaan aikaan, eri vuodenaikoina ja eri päivinä tai vuorokauden eri aikoina. Joskus parhaat elämykset koetaan yöllä tai jopa sadesäällä.
 9. Vie kaikki tuomasi roskat mukanasi. Luonnossa ne näkyvät rumasti vielä vuosienkin päästä. Huomaavainen ei myöskään tupakoi tornissa.
 10. Kirjaa käyntisi havaintovihkoon muidenkin iloksi! Merkintä kertoo tornin käytöstä ja edistää lintujen suojelua.

Salpausselkä Geopark- kohde

Niin Kutajärvi kuin viereiset Vesijärven lahdetkin kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja Natura 2000-verkostoon. Järvi muodostaa Vesijärven lahtien kanssa myös maailmanlaajuiseen kosteikkoja suojelevaan sopimukseen kuuluvan Ramsar-alueen. 

Lahden seudun luonto: Kutajärvi , avautuu uuteen välilehteen Kaukokaipuu matkablogi , avautuu uuteen välilehteen