Hammonjoki

Viimeksi päivitetty: 09.01.2024

Hammonjoki sijaitsee lähellä Hollolan kirkonkylää, saa vetensä Salpausselän lähteistä ja laskee Vesijärveen. Joki on ainoita Vesijärven valuma-alueella sijaitsevia taimenjokia, jossa on luontaisesti lisääntyvä taimen ja puronieriäkanta. Kalastuskohteena Hammonjoki jakautuu kahteen erilliseen kalastuslupa-alueeseen. Näistä pidempi, puolentoista kilometrin mittainen alue 1 sijoittuu alajuoksulle, Vesijärven ja Koveroistenjärven väliin, kun taas puolen kilometrin mittainen alue 2 ulottuu Koveroistenjärven eteläpäästä aina Sepänpuron ja Laavijoen yhtymäkohtaan. Hammonjoen valumaalueen pinta-ala on noin 45 km2. Pääuoma alkaa Kiikunjoen nimellä, muuttuen Sepänpuroksi. Joki levenee Koveroistenjärveksi joka laskee Hammonjokena Vesijärveen. 
 
Kalastus Hammonjoella on sallittu vain perhokalastusvälineillä. Kalastuksessa saa käyttää ainoastaan väkäsetöntä koukkua. Jokialueella, Hammonjoen suulla, Vesijärvessä sekä Koveroistenjärvessä on seisovien pyydysten käyttö kielletty. Hammonjoella kalastavalta vaaditaan valtion Kalastonhoitomaksu ja Hammonjoen perhokalastuslupa.

Kuvalähde: Visit Lahti

 • Retkeily
 • Kalastus
 • Laavu
 • Nuotiopaikka
 • Muutaman auton parkkipaikka
 • Salpausselkä Geopark

Reitille pääsee helpoiten kävellen, pyörällä tai autolla. Hammonjoen perhokalastusalueen laavu ja nuotiopaikka ovat lähellä jokea ja Isomyllyntietä. Helppo pääsy. Muutaman auton parkkipaikka.
Isomyllyntie 259, Hollola


Näytä isommalla kartalla

 • Kalastus on sallittu vain perhokalastusvälineillä
 • Kalastuksessa saa käyttää ainoastaan väkäsetöntä koukkua
 • Valtion kalastonhoitomaksu 18-64-vuotiailta ja Hammonjoen perhokalastuslupa
 • Alue jakaantuu kahteen erilliseen kalastuslupa-alueeseen
 • Ota huomioon myös muut alueen säännöt
 • Kunnioita luontoa ja siellä kulkijoita
 • Tulen teko vain merkityillä paikoilla
 • Hätätilanteessa soita 112
 • Nauti luonnosta ja sen puhtaudesta

Lahden Perhokalastajat

Hammonjoki on perhokalastuspaikkana haastava. Se vaatii tutustumista ja opettelua, mutta usein se myös palkitsee kärsivällisen. Eräs paikan suosion salaisuuksista kalastuskohteena on, että kalastusolosuhteet muuttuvat siellä vedenpinnan korkeuden ja veden kirkkauden vaihtelun vuoksi nopeasti. Ehkä tässä onkin yksi sen suosion salaisuuksista. Virran pysyessä sulana Hammonjoella voi kalastaa ympäri vuoden, mutta kesä on selvästi Hammonjoen parasta aikaa. Varsinainen kalastuskausi alkaa yleensä toukokuun puolen välin aikoihin, jolloin vedenpinta laskee ja vesi kirkastuu. 

Lahden perhokalastajat , avautuu uuteen välilehteen Kalastukseen liittyvät rajoitukset sekä lupatiedot , avautuu uuteen välilehteen

Hammonjoen kunnostus 

Hammonjoki on ainoita Vesijärven valuma-alueella sijaitsevia jokia, joissa on luontaisesti lisääntyvä taimen- ja puronieriäkanta. Vuonna 1996 perustettiin kaksiosainen kalastuskohde. Syksyllä 2006 toteutettiin Hammonjoella ja sen latvajoilla, Laavijoella ja Sepänpurolla, kalataloudellinen kunnostus jolla pyrittiin mahdollistamaan erityisesti taimenen kulku lisääntymisalueilleen. Työt saatiin pääosin tehtyä 2006 mutta joitakin pieniä kohteita ja viimeistelyjä toteutettiin vuonna 2007. 

Vesijärvisäätiö , avautuu uuteen välilehteen