Valtuusto

Viimeksi päivitetty: 02.07.2024

Kunnan ylin päättävä toimielin on valtuusto. Hollolan valtuustossa on 43 jäsentä, jotka edustavat eri poliittisia ryhmiä.

Valtuuston kokoukset järjestetään maanantai-iltaisin, yleensä klo 18. Kokousaikataulu on kunnan kotisivuilla. Kokoukset ovat julkisia, joten niitä voi seurata verkossa suorana lähetyksenä tai paikan päällä kokouskohtaisesti erikseen ilmoitettavassa paikassa.

Valtuuston esityslista on luettavissa kunnan kotisivuilta kokousta edeltävänä tiistaina. Päätökset tulevat kotisivuille kokousta seuraavana päivänä.

Valtuuston toimivalta

Valtuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Se päättää, mitä toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken. Päätösvalta kuuluu valtuustolle, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto ole itse siirtänyt toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille vahvistamallaan hallintosäännöllä. Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalain 14 §:ssä. Näitä tehtäviä se ei voi siirtää muiden päätettäviksi.

Valtuusto valitaan kuntavaaleilla

Perustuslain 121 §:n mukaan kunnan hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnan asukkaat valitsevat kunnan ylimmän toimielimen, valtuuston, neljän vuoden välein pidettävissä kuntavaaleissa. Kuntavaalit toimitetaan välittöminä, salaisina ja suhteellisina. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus. Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on, jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan ja jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Vaalilain 146 §:n mukaan kuntavaaleissa ehdokkaita voivat asettaa sekä puolueet että äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen. Seuraavat kuntavaalit ovat 2025.

Seuraa valtuuston kokousta suorana lähetyksenä , avautuu uuteen välilehteen

Kunnanhallituksen päätös 21.8.2023 § 177 Valtuuston kokousten esittäminen sähköisessä verkossa

Ihmisiä seisoo ryhmäkuvassa.
Hollolan kunnanvaltuusto 2021 – 2025.