Työllisyyslautakunta

Työllisyyslautakunta on kuntalain 51 §:n tarkoittama kuntien yhteinen toimielin. Työllisyysalueen ja työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain (380/2023) mukaisen yhteistoiminta-alueen, Päijät-Hämeen työllisyysalue, sopijapuolet ovat Asikkalan kunta, Hartolan kunta, Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Iitin kunta, Kärkölän kunta, Orimattilan kaupunki, Padasjoen kunta ja Sysmän kunta. Lautakunnassa on 13 jäsentä ja varajäsentä, jotka valitaan kuntien yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla.

Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi ensimmäistä, yhteistoimintasopimuksen mukaan 1.9.2024 alkavaa toimikautta lukuun ottamatta.

Esittelijänä toimii työllisyysaluejohtaja. Hänen ollessaan estynyt tai esteellinen, toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty.

Lautakunta vastaa työvoimaviranomaisen lakisääteisistä tehtävistä 1.1.2025 alkaen. Yhteistoimintasopimuksen tekohetkellä työllisyyslautakunta toimii kaikkien sopimuskuntien osalta:

  • työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain (380/2023) tarkoittamana työvoimaviranomaisena,
  • työllistymisen monialaisesta edistämisestä annetun lain (381/2023) tarkoittamana työvoimaviranomaisena,
  • kotoutumisen edistämisestä annetun lain (681/2023) työvoimaviranomaisena.

Työllisyyslautakunnan tehtävänä on huolehtia lakien ja niihin liittyvien asetusten mukaisten lakisääteisten työvoimapalveluiden järjestämiseen liittyvien velvoitteiden noudattamisesta.