Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto

Viimeksi päivitetty: 13.09.2023

Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto toimii

  • maankäyttö‐ ja rakennuslain 21 §:n mukaisena rakennusvalvonnasta huolehtivana viranomaisena
  • maankäyttö‐ ja rakennuslain 167 §:n 2 momentin mukaisena viranomaisena
  • kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5 §:n mukaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena
  • maa‐aineslaissa tarkoitettuna lupa‐ ja valvontaviranomaisena
  • leirintäalueviranomaisena
  • kunnan rakennusvalvontaviranomaisena ja hoitaa maankäyttö‐ ja rakennuslainsäädännön mukaiset katselmukset
  • maankäyttö ja rakennuslain 103 d §:n mukaisena monijäsenisenä toimielimenä, joka valvoo maankäyttö‐ ja rakennuslain luvun 13 a luvun noudattamista.