Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta

Viimeksi päivitetty: 13.09.2023

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta huolehtii kunnan päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluiden sekä koulu-, kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisotoimen järjestämisestä. Valiokunnan tehtävät on määrätty Hollolan kunnan hallintosäännössä.

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan oppilasjaosto päättää

  • erityisen tuen antamisesta vastoin huoltajan tahtoa
  • kurinpitorangaistuksena oppilaan erottamisesta määräajaksi (enintään 3 kk).