Ympäristöterveyslautakunta

Viimeksi päivitetty: 14.09.2023

Ympäristöterveyslautakunta on kuntalain 51 §:n tarkoittama kuntien yhteinen ympäristöterveydenhuollon toimielin. Lautakunnassa on 11 jäsentä ja varajäsentä, jotka valitaan kuntien yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla.

Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi ensimmäistä toimikautta lukuun ottamatta. Ensimmäisestä toimikaudesta sovitaan yhteistoimintasopimuksessa.

Esittelijänä toimii ympäristöterveysjohtaja. Hänen ollessaan estynyt toimii esittelijänä palvelualuejohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Pöytäkirjan pitäjänä on lautakunnan nimeämä henkilö tai hänen sijaisekseen määrätty.

Lautakunta päättää terveydensuojelulain (763/1994), elintarvikelain (297/2021), lääkelain (395/1987), tupakkalain (549/2016), eläinlääkintähuoltolain (765/2009) ja eläintautilain (76/2021) mukaisista kunnan viranomaiselle kuuluvista tehtävistä