Kalliolan päiväkoti

Viimeksi päivitetty: 18.09.2023

Kalliolan päiväkoti sijaitsee Kalliolan koulun välittömässä läheisyydessä.

Päiväkodin toiminnassa painottuvat luonto- ja liikuntakasvatus. Avara piha-alue sekä luonnonläheinen lähiympäristö tarjoavat hyvät mahdollisuudet ympärivuotiseen monipuoliseen toimintaan. Lisäksi käytössämme ovat koulun liikuntasali ja urheilukenttä. Koulun yhteydessä oleva kirjasto tarjoaa lapsiryhmille kulttuurisen oppimisympäristön.

Päiväkodissamme toiminnan tärkeitä periaatteita ovat lapsen lämmin ja yksilöllinen kohtaaminen sekä yhteisöllisyys. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö perheiden kanssa luo vahvan pohjan lapsen hyvälle arjelle.

Vesikansan vanhemmat ry on Kalliolan koulun, Kalliolan ja Kukkilan päiväkotien sekä perhepäivähoidon yhteinen vanhempainyhdistys, joka omalta osaltaan on mukana koulun ja varhaiskasvatuksen toiminnassa.

Päiväkoti on auki ilmoitettujen hoitoaikojen mukaisesti klo 6-18 välillä.

Kuvaus:

Hollolan varhaiskasvatuksessa ensisijainen tavoite on lapsen hyvinvoinnin tukeminen. Tähän tavoitteeseen vastaamme lisäämällä varhaiskasvatushenkilöstön ammatillista tietoisuutta, lapsen ja vanhempien osallisuutta sekä moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Päiväkodit joustavat klo 6.00-18.00 vanhempien työstä/opiskelusta johtuvan palvelun tarpeen mukaan.Vuorohoitoa klo 18 – 06 välillä järjestetään Salpakankaan päiväkodissa.