Herralan päiväkoti

Viimeksi päivitetty: 02.01.2024

Herralan päiväkoti sijaitsee Herralan maalaiskoulun yhteydessä. Päiväkodin pihasta pääsee suoraan metsään, jossa syntyy päivittäin mielikuvitusrikkaita leikkejä. Läheisen lenkkipolun varressa käydään usein laavuretkillä.

Herralassa lapsi saa turvallisen kasvuympäristön pienessä yhteisössä, ammattitaitoisen kasvatushenkilöstön ohjauksessa. Herralan päiväkodissa yhteisöllisyys ja lähiluonto ovat vahvasti läsnä toiminnassa. Sensitiivisellä vuorovaikutuksella luodaan lapselle turvallinen ja rikas kasvuympäristön. Pidämme tärkeänä yhteistyötä huoltajien kanssa. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö luo vahvan pohjan lapsen hyvälle arjelle.

Herralan päiväkodilla ja koululla on yhteinen vanhempainyhdistys, joka osaltaan edistää lasten, vanhempien ja kasvatusyhteisöjen välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Päiväkoti on auki ilmoitettujen hoitoaikojen mukaisesti klo 6-18 välillä.

Kuva Herralan päiväkodin pihalta.