Kankaan koulu

Viimeksi päivitetty: 26.09.2023

Kankaan koulu on Hollolan vaativan erityisen tuen koulu perusopetuksen oppilaille. Koulussa on noin 100 oppilaspaikkaa. Koulu sijaitsee Salpakankaan koulukeskuksessa.

Kankaan koulu pyrkii arjen toiminnoissaan johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti tukemaan yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittymistä ja vahvistaa oppilaiden ja koko kouluyhteisön osallisuuden sekä kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksia. Tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja tasapainoinen psyykkinen kasvu. Periaatteena on tarjota laadukkaita ja pedagogisesti turvallisia oppimiskokemuksia.

Koulussamme työskentelee moniammatillinen henkilökunta. Periaatteenamme on koko koulun kasvatusvastuu. Toimimme ratkaisukeskeisesti ja hyödynnämme arkipäivän tilanteet kasvatustyössä.

Kankaan koulu
  • Kankaan koulu

    Koulurinteentie 9 E 15870 HOLLOLA