Sairauspoissaolot ja loma-anomukset

Voit ilmoittaa lapsesi sairauspoissaoloista tai anoa lomaa Wilman kautta.

Ohjeita

 1. Klikkaa Wilmassa yläreunan valikkopalkista kohdasta Tuntimerkinnät tai näpäytä Wilman apissa sairaana kuvaketta
 2. Valitse Ilmoita poissaolosta-välilehti:
 3. Täytä vaaditut kohdat ja klikkaa TALLENNA poissaoloilmoitus
 4. Ilmoita jokainen poissaolopäivä erikseen

Ilmoitus koskee aina vain kuluvaa päivää (ennen klo 12 tehdyt ilmoitukset) tai seuraavaa päivää (klo 12 jälkeen tehdyt ilmoitukset).

Voit täyttää loma-anomuslomakkeen Wilmassa. Se on hyvä tehdä hyvissä ajoin ennen toivottua ajankohtaa.

Toimintoa ei voi tehdä mobiiliapissa, vaan ainoastaan selaimen kautta.

 1. Etsi sinisestä ylävalikosta “Hakemukset ja päätökset
 2. Klikkaa “Tee uusi hakemus” oikeasta yläkulmasta
 3. Valitse anomuspohja, jonka haluat tehdä
 4. Täytä anomukseen tarvittavat tiedot ja tallenna

Opettaja/rehtori käsittelee lomakkeen ja päätös julkaistaan nähtäväksi Wilmassa.

 •  1-5 pv. poissaolo, loman myöntää luokanopettaja/-valvoja
 • yli 5 pv poissaolo, loman myöntää apulaisrehtori/rehtori

Halutessasi voit tulostaa päätöksen myönnetystä lomasta kuvakkeelta “Tulosteet“.

 

Wilmaan kirjautuminen , avautuu uuteen välilehteen Video-ohje poissaolon merkintään – Wilma , avautuu uuteen välilehteen

Kansalliset poissaololuokitukset

Kansallinen luokitus Kuvaus Luokitus Wilmassa
Terveydellisiin syihin liittyvä poissaolo Oppilas on fyysisesti poissa koulusta (sairaana, fyysiseen ja/tai psyykkiseen terveydenhoitoon liittyvä tapahtuma / vastaanottokäynti, esim. hammaslääkäri, terapia tai leikkaus). Kirjauksen voi tehdä huoltaja tai opettaja huoltajan ilmoituksen perusteella. (Poissa) Terveydelliset syyt
Ennalta anottu vapaa Huoltajan ennalta anoma vapaa, myös yksittäiset oppitunnit ja koulupäivät (lomamatka, harrastukseen liittyvä poissaolo, etävanhemmalla). Opettaja kirjaa poissaolon huoltajan ilmoittaman tiedon/anomuksen perusteella. (Poissa) Anottu vapaa
Muu selvitetty poissaolo Käytetään vain niissä tapauksissa, kun poissaolo ei kuulu mihinkään muuhun kategoriaan (esim. POL36§, omaehtoinen karanteeni, odottamaton perhetilanne). Huoltajan tai opettajan kirjaus. (Poissa) Muu selvitetty poissaolo
Luvaton poissaolo (selvitetty) Huoltajan tai opettajan selvittämä luvattomaksi luokiteltu poissaolo (pinnaus tai yli oppitunnin kestävä myöhästyminen) (Poissa) Luvaton poissaolo, selvitetty
Selvittämätön poissaolo Koululla ei ole tietoa, miksi lapsi on poissa. Poissaolo voidaan opettajan tai huoltajan toimesta selvittää ja merkinnän luokitusta voidaan muuttaa. (Poissa) Selvittämätön poissaolo
Muu koulutyö, läsnä Lapsi on fyysisesti koulussa, mutta luvallisesti pois oppitunnilta (opiskeluhuollon palveluissa, oppilaskunnan tehtävissä, opolla tms.). Ei tilastoidu poissaoloksi
Opiskelu muualla Oppilas on fyysisesti pois koulusta esim. sairaalakoulussa tai tekee
sovitusti lyhennettyä koulupäivää tai -viikkoa (POL 18§).
Ei tilastoidu poissaoloksi
Myöhästyminen Alle oppitunnin mittainen myöhästyminen kirjataan tuntimerkintänä
(minuuttimäärä).
Ei tilastoidu poissaoloksi

Poissaoloihin puuttuminen

Perusopetuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan kaikissa Suomen peruskouluissa tulee

 • ennaltaehkäistä ja vähentää koulupoissaoloja suunnitelmallisesti
 • kehittää kouluyhteisöjen myönteistä toimintakulttuuria
 • lisätä kaikkien kouluyhteisöjen jäsenten osallisuutta ja oppilaiden hyvinvointia

Kouluun kiinnittymisen tukemiseksi ja poissaolojen vähentämiseksi Päijät-Hämeessä otettiin elokuussa 2023 käyttöön yhtenäinen poissaoloihin puuttumisen malli kaikissa peruskouluissa. Poissaolomääriä seurataan neljännesvuosittain. Poissaolotuntirajat ovat 30h, 50h ja 70h. Alla olevasta kuvasta ja linkistä pääset tutustumaan tarkemmin eri tuntimäärien kohdennettuihin toimenpiteisiin.

Päijät-Hämeen poissaoloihin puuttumisen mallin portaat

Varhainen puuttuminen voi ennaltaehkäistä monia tapauksia. Ota mahdollinen huoli aina puheeksi luokanopettajan tai -valvojan kanssa.

Poissaoloihin puuttumisen malli – PDF , avautuu uuteen välilehteen