Kesätyösetelillä rahallista tukea nuoren palkkaamiseen kesäksi

Hollolan kesätyösetelit on tarkoitettu taloudelliseksi tueksi Hollolaisen nuoren kesätyöllistämiseen.

Hollolan työllisyyspalvelut

Hollolan kunta tukee hollolalaisten 15-17-vuotiaiden nuorten työllistämistä yrityksissä ja yhdistyksissä Kesätyösetelillä.

Kesätyösetelien jako on käynnissä

Kesätyöseteleitä jaetaan kesälle 2024 yhteensä 75 kappaletta yrityksille ja ulkopaikkakuntalaisille yhdistyksille. Setelin voi saada myös muualla Suomessa sijaitsevaan kesätyöpaikkaan.

Tuen suuruus on enintään 300 € kesätyöntekijää kohden ja voi kattaa enintään puolet kesätyöntekijän palkkakustannuksista. Tutustuthan alla oleviin ohjeisiin.

Kesätyösetelit ovat haettavissa siihen asti kuin seteleitä riittää / tai perjantaihin 7.6.2024 klo 14.00 saakka.

Miten hyödynnän kesätyöseteliä?

 • Yhden kesäsetelin arvo on enintään 300 €/kesätyöntekijä.
 • Kesätyöseteleitä on jaossa yhteensä 75 kpl, 1 seteli/kesätyöntekijä.
Nuori | Kesätyöseteliin on oikeutettu hollolalainen nuori, joka on:
 • Täyttänyt 31.5.2024 mennessä 15-vuotta, mutta ei 18-vuotta tai
 • Hollolassa perusopetuksen päättävä 9. luokkalainen (lukuvuonna 24–25) hollolalainen nuori.
Työnantaja | Kuka voi hyödyntää seteliä?
 • Työnantaja voi olla yritys tai ulkopaikkakuntalainen yhdistys (ei yksityistalous, hyvinvointialue, säätiö, kunta tai valtio).
 • Työnantaja/yritys voi sijaita myös muulla paikkakunnalla kuin Hollolassa.
 • Kesätyöseteleitä voidaan jakaa enintään 3 seteliä / työnantaja.
Kesätyösetelit yhdistyksille

Hollolaisten yhdistysten kesätyöntekijä-avustukset haetaan Hollolan 4H-yhdistyksen kautta.
Ohjeet: www.hollola.4h.fi tai 050 5889556.

 1. Kun kesätyöstä on sovittu nuoren kanssa, täyttäkää kesätyösetelihakemus yhdessä nuoren kanssa. (sähköinen tai paperinen).
 2. Hakemuksen täyttämisen jälkeen, nuori noutaa kesätyöseteli henkilökohtaisesti Hollolan kunnan asiointipiste Piipahluksesta. Seteleitä on jaossa yhteensä 75 kappaletta ja ne jaetaan hakujärjestyksessä.
 3. Nuori toimittaa toimittaa saamansa kesätyösetelin ja siihen liittyvät ohjeet työnantajalle.
 4. Tehkää kirjallinen työsopimus nuoren kanssa.
 5. Töiden päätyttyä voit laskuttaa setelin summan kunnalta alla olevien ohjeiden mukaan. Muistathan liitteet.

Aikataulu

 • Kesätyösetelit ovat haettavissa siihen asti kuin seteleitä riittää / tai perjantaihin 7.6.2024 klo 14.00 saakka.
 • Työnantajan tulee toimittaa kesätyösetelin lasku kuntaan viimeistään 31.10.2024.
Edellytetty tuntimäärä

Suosittelemme tekemään nuoren kanssa vähintään kahden viikon työsopimuksen, työaika vähintään 25 tuntia viikossa. Mikäli työn luonteelle sopii paremmin, voidaan työtunnit sopia myös pienemmillä viikkotunneilla pidemmälle aikajaksolle. (esim. keikkatyö). Töitä tulee työsuhteen aikana kertyä kuitenkin vähintään 50 tuntia.

Töiden sijoittuminen kesäkaudelle

Kesätyöseteli on tarkoitettu kesäkauden töihin: Seteliin oikeuttavien työtuntien tulee osua aikavälille 1.6.-31.8.2024.

Kirjallinen työsopimus

Työsopimus tehdään kirjallisesti, sillä nuoren on tärkeää oppia hyväksi havaittuja työsuhteen pelisääntöjä, kuten sopimuksien teon kirjallisina.

Työnantaja on vastuussa nuoresta:
 • Maksettavan palkan tulee olla vähintään alan työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka.
 • Työnantaja vastaa itse kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista.
 • Työnantajan on kiinnitettävä huomiota nuorta työntekijää koskeviin työaika- ja turvallisuusmääräyksiin.

 

Tutustu myös muihin työnantajan palveluihin kunnassa.

Kesätöiden päätyttyä laskuta kuntaa seuraavasti:

Voit laskuttaa maksimissaan 50%:a palkkauskustannuksista, kuitenkin max. 300 €. Huomioithan, että laskuttaessasi kesätyöseteliä tulee seuraavien kohtien täyttyä, jotta setelilaskusi voi mennä maksuun:

 • Liitteenä laskulle kopiot työsopimuksesta sekä palkkalaskelmista
 • Viitetietoihin kirjaa kustannuspaikaksi ”kesätyö 180035005” ja kesätyöntekijän koko nimi
 • Kirjaa lasku alvittomana alv 0% (kyseessä on arvonlisäveroton avustus)
 • Laskulle 21 päivää maksuaikaa
 • Liitteet voit toimittaa joko laskutuksen ohessa pdf:nä tai sähköpostitse osoitteeseen tyollisyyspalvelut@hollola.fi.
Laskun toimitusvaihtoehdot (muistathan toimittaa myös pyydetyt liitteet): 
 1. Sähköinen laskutusosoite:
  Laskuoperaattori Basware Oyj
  Operaattoritunnus BAWCFI22
  OVT-tunnus 003701462485
 2. Sähköpostilla osoitteeseen: hollola@bscs.basware.com
  (pdf-muodossa, 1 lasku/tiedosto)
Laskutusosoite:

Hollolan kunta / Työllisyyspalvelut,
Y-tunnus 0146248-5
PL 1153
00026 BASWARE

Laskut ja liitteet tulee toimittaa kuntaan 31.10.2024 mennessä.
Laskun liitteeksi vaaditaan:

Kesätyösetelilaskutusta varten edellytämme toimittamaan meille laskutuksen yhteydessä seuraavat liitteet:

 • kopio työsopimuksesta
 • kopio palkkalaskelmista
Toimitustavat

Liitteet voit toimittaa joko laskutuksen liitteenä pdf:nä tai sähköpostitse osoitteeseen: tyollisyyspalvelut@hollola.fi