Hollola -tuen ehdot

Hollola -tuki on harkinnanvarainen tuki

Hollola -tuki on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa hollolalaisen työttömänä työnhakijana olevan henkilön palkkakustannuksiin. Tuki myönnetään aina Hollolan työllisyyspalveluilta ja jokainen päätös tehdään harkinnanvaraisesti arvioiden työnhakijan, että hakevan yrityksen kokonaistilanne. Hollolan työllisyyspalveluilla on Hollola-tukeen käytössä vuosibudjetti ja tuki hakemukset käsitellään hakujärjestyksessä.

Hollola -tuen kohderyhmät:
 1. Alle 30-vuotias minimissään ammatillisen koulutuksen suorittanut työnhakija, joka on ollut vähintään 2 kk:tta työttömänä. (tukea voidaan maksaa enintään palkan sivukulujen verran) TAI
 2. Ei palkkatukeen oikeutettu työtön työnhakija, 2kk työttömyyden jälkeen (Hollola -tukea voidaan hakea myös harkinnanvaraisesti työnhakijalle, jolle yritys on jo käyttänyt alle 3 vuotta sitten palkkatuen eli yrityksellä on ns. palkkatuen “jäähyaika” menossa kys. Työnhakijalle.)
 3. Oppisopimusperusteiseen työsuhteeseen palkattava ammattikouluttamaton työnhakija TAI
 4. Yhdistyksille tukea voidaan lisäksi myöntää myös täydentämään palkkatuen jälkeen jäävää osuutta. Lue lisää alempaa osiosta ”Hollola -tuki yhdistyksille”. 
Tuen määrä ja kesto

Tuen suuruus määräytyy aina harkintaperusteisesti, mutta pääsääntöisesti tukea voi saada enintään 500e/kk.

Palkkatuki voi vaikuttaa Hollola-tukeen. Palkkatukea saavien henkilöiden osalta tuki kohdennetaan maksettavaksi palkan sivukuluihin, joten tuen määrä voi olla enintään palkan sivukulujen verran. Tähän syynä on valtiontukien yleinen ryhmäpoikkeusasetus. (Poikkeus: Oppisopimukseen palkkatukea saavan kohdalla tuki voi olla enemmän kuin sivukulujen verran.)

Tukea myönnetään lähtökohtaisesti 5 kuukauden ajaksi, mutta oppisopimusperusteisessa työsuhteessa tukea voi saada harkinnanvaraisesti pidemmäksikin aikaa. Yhteenlaskettuna tuet voivat olla enintään työnantajalle aiheutuvien palkkakustannusten suuruinen.

Mikäli henkilö lopettaa työsuhteensa kesken myönnetyn tukijakson, on yritys oikeutettu saamaan kunnan tuen siltä ajalta, kun henkilö oli työssä.

Kuka työnantaja voi hakea Hollola -tukea?

Tukea saava työnantaja voi sijaita missä kunnassa tahansa. Tukea voi hakea yritys, yhdistys, säätiö, rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta sekä hyvinvointialue. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö.

Työsuhteen ehdot:

Työnantaja solmii henkilön kanssa kirjallisen työsopimuksen ja hoitaa työsuhteeseen liittyvät verot, sosiaali- ja eläkemaksut sekä ansaitut lomakorvaukset. Palkan tulee olla alan työehtosopimuksen mukainen ja työsuhteen toteutunut viikkotyöaika on vähintään 18h. Tukea voi saada sekä vakituisiin että määräaikaisiin työsuhteisiin.

Tukea voidaan myöntää myös osa-aikaisiin sekä vaihtelevan työajan työsuhteisiin. Tällöin Hollola -tukea myönnetään työajan prosentin kanssa linjassa, esimerkiksi 50%:n työajasta voidaan maksaa 50%:a Hollola -tukea. Vaihtelevan työajan työsuhteissa Hollola -tukea voi edellyttäen, että toteutuneen työajan viikkotunnit ovat minimissään edellytetyt 18h/viikossa.

Palkkatuen pääsääntöinen ensisijaisuus

Palkkatuki on pääsääntöisesti ensisijainen palkkauksen tukimuoto – tarkistathan työnhakijalta palkkatukioikeuden ennen Hollola-tuen hakua.

Hollola -tukea voidaan kuitenkin myöntää palkkatuen sijaan esimerkiksi tilanteissa, joissa työnantaja harkitsee myöhemmin palkkatuen hyödyntämistä oppisopimus-perusteisessa työsuhteessa. Tällöin Hollola -tuen avulla voidaan kattaa palkkauskustannuksia työsuhteella ennen oppisopimukseen sitoutumista. (Huomioithan, että palkkatukea oppisopimukseen voi saada vain työtön työnhakija, joka ei ole työskennellyt palkkatuella kyseisellä työnantajalla viimeisen 3 vuoden aikana.)

Palkkatuen päälle on mahdollista saada harkinnanvaraisesti Hollola-tukea, ota yhteyttä Työllisyyspalveluihin.

Hollola-lisä yhdistyksille

Edellä mainittujen ehtojen lisäksi yhdistyksillä on mahdollisuus hakea Hollola -tukea myös mikäli hollolalainen palkattava henkilö ei ole oikeutettu 100%:n palkkatukeen. Näitä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa työnhakijalla on 50-70%:n palkkatukioikeus. Tukien kokonaismäärä voi olla enintään tuella palkatusta työnantajalle aiheutuvien palkkauskustannusten suuruinen.

Tuen hakeminen ja myöntäminen

Hollola -tukea haetaan sähköisellä hakemuksella Hollolan Työllisyyspalveluista. Jokainen päätös tehdään harkinnanvaraisesti arvioiden työnhakijan, että hakevan yrityksen kokonaistilanne.

 1. Ennen Hollola -tuen hakemista tarkistathan työntekijältä mahdollisen palkkatukioikeuden. Mikäli harkitset työntekijälle oppisopimuskouluttautumista, otathan meihin ensin yhteyttä.
  Palkkatukea haetaan yrityksen ja työnantajan Oma-asioinnissa.
 2. Jätä Hollola -tuen hakemus Hollolan Työllisyyspalveluilta viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. 
 3. Tiedon Hollola-tuen myöntöpäätöksestä saat sähköpostiisi viikon kuluessa hakemuksesta.
 4. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen laskua ja liitteitä vastaan kuukauden jaksoissa. Laskun liitteeksi tulee laittaa kirjallinen työsopimus sekä palkkalaskelmat haetulta kuukaudelta. 

Tukea lähtökohtaisesti haetaan ennen työsuhteen alkamista, mutta sitä on mahdollista hakea myös työsuhteen alettua jättämällä hakemus työllisyyspalveluille viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamispäivästä.

Laskutusohje

Työnantajan on toimitettava viimeistään ensimmäisen laskutuksen yhteydessä työllistetyn työsopimus, mahdollinen palkkatukipäätös ja oppisopimus. Voit liittää edellä mainitut liitteet myös hakemukselle, jolloin niitä ei vaadita laskutusvaiheessa.

 • Viite: ”180035005” ja työntekijän nimi ”Sukunimi, etunimi”
 • Muuta:
  • Kirjaa lasku alvittomana alv 0% (kyseessä on arvonlisäveroton avustus)
  • Laskulle 21 päivää maksuaikaa
Liitteiden toimitus

Laskutuksen liitteeksi vaaditut liitteet voi toimittaa laskutuksen ohessa pdf:nä tai sähköpostitse osoitteeseen tyollisyyspalvelut@hollola.fi.

 Laskun toimitusvaihtoehdot (muistathan toimittaa myös pyydetyt liitteet): 

 1. Sähköinen laskutusosoite:
  Laskuoperaattori Basware Oyj
  Operaattoritunnus BAWCFI22
  OVT-tunnus 003701462485
 2. Sähköpostilla osoitteeseen: hollola@bscs.basware.com
  (pdf-muodossa, 1 lasku/tiedosto)

  Laskutusosoite:
  Hollolan kunta / Työllisyyspalvelut,
  Y-tunnus 0146248-5
  PL 1153
  00026 BASWARE
Lupa tietojen tallennukseen

Jättämällä Hollola -tuen hakemuksen työnantaja vakuuttaa hakemuksessa annetut tiedot oikeiksi. Hän myös vakuuttaa, että on pyytänyt palkattavalta henkilöltä suostumuksen Hollola -tuen hakemuksessa annettujen tietojen käsittelemiseen ja tallentamiseen. Hollolan Työllisyyspalveluilla on tarvittaessa oikeus tarkistaa suostumus. Työnantaja myös antaa hakemuksellaan luvan käsitellä ja tallentaa hakemuksen työnantajatietoja ja laittaa myöhemmin mahdollisia paikallisia tiedotteita kunnan työllisyyspalveluiden työnantaja-palveluista.

Nämä ehdot ovat voimassa tällä hetkellä, pidätämme oikeudet muutoksiin. Päätökset Hollola -tuesta tehdään aina sen hetkisen voimassaolevan linjauksen mukaan.